ZURINAH HASSAN IALAH SASTERAWAN NEGARA MALAYSIA

Wednesday, November 08, 2017

PROSES KREATIF - TAHAP TAHAP DALAM PENGHASILAN KARYA. KREATIF.


Penulisan Kreatif pada dasarnya ialah proses penciptaan karya sastera. Ia bermula dari tercetusnya idea (yang disebut sebagai mendapat ilham), memikir dan mematangkan idea tersebut, mengolah dalam bentuk tulisan dalam pelbagai genre, dan seterusnya memperbaiki dan memurnikan sehingga lahir sebuah karya yang baru. Proses di atas tidak berlaku dalam tempoh masa yang sama untuk semua pengarang.Setiap seorang pengarang juga tidak mengambil masa yang sama untuk menghasilkan karya yang berlainan. Proses kreatif boleh dibahagikan kepada beberapa tahap
.
 TAHAP 1: CETUSAN IDEA. 
1      Suatu  idea muncul di dalam benak atau pemikiran penulis. Kemunculan ini  disebut  juga sebagai mendapat ilham. Idea sering muncul tidak mengira waktu dan tempat,seringkali dengan tidak diramal. Kadang-kadang ketika seseorang di dalam kenderaan, ketika berbual dengan orang lain, atau ketika menonton television. Ia muncul ketika sedang sibuk, sakit atau ketika sihat.
2     Idea sering melintas dengan cepat dan kemudian menghilang Dan kita biasanya mudah terlupa. Oleh itu, sangat membantu jika seorang penulis  membawa buku catatan (atau apa-apa alat IT yang canggih dewasa ini) untuk mencatat sesuatu yang melintas di fikirannya.  Pencatatan idea harus dilakukan sebaik mungkin. Idea ini kemudian dapat diperhalusi, difikir-fikirkan sehingga benar-benar menjadi matang dan jelas.
3    Idea yang muncul banyak bergantung kepada pengetahuan dan pengalaman seseorang. 
    Semakin banyak pengalaman dan pengetahuan seseorang, semakin banyak kemungkinan idea yang akan dapat dihasilkannya. Untuk menyuburkan tumbuhnya idea- idea baru  seseorang harus terus meningkatkan pengetahuan dan pengalamannya di dalam pelbagai bidang seperti kesenian, politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain-lain. Pengetahuan dapat diperolehi melalui membaca, berdiskusi, mendengar ceramah, dan lain-lain. Pengalaman dapat diperoleh secara langsung atau tidak langsung.
4   
     Seorang penulis juga boIeh berusaha untuk memperkayakan idea antara lain  
     (i) dengan mempelajari idea orang lain, 
     (ii) meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, 
  (iii) menciptakan suasana yang santai, merasa selesa dan berani untuk bertukar-tukar pandangan dan mendengar pandangan orang lain terhadap hasil tulisan 
    (iv) sering berlatih..

Tahap Kedua : Mengembangkan Idea
1     Seorang penulis sering mendapat lintasan-lintasan idea atau pemikiran yang samar-samar dan tidak lengkap. Idea yang muncul biasanya tidak dapat terus dituangkan ke dalam karya sastera, tetapi masih memerlukan pengolahan terlebih dulu. Dengan mengolah dan menyempurnakan secara terus- menerus idea akan menjadi lebih matang dan kuat untuk dilahirkan menjadi karya sastera.
2     Idea dapat dimatangkan melalui pembacaan. 
    Melalui pembacaan kita dapat mengetahui apa saja yang tidak mungkin dialaminya secara langsung.Dengan banyak membaca karya sastera, seorang bakal penulis dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kemahiran di dalam penggunaan  bahasa dan gaya pengucapan karyanya.
3     Idea dapat dimatangkan melalui pengalaman. 
   Idea yang masih samar-samar dapat diperjelas dengan cara menerjuni secara langsung kehidupan yang akan digambarkan. Misalnya seorang penulis yang ingin menceritakan tentang kehidupan seorang gelandangan harus bercampur gaul dengan mereka untuk memperoleh gambaran yang lebih dekat.
4    Idea dapat dimatangkan dengan perenungan.
   Dalam merenung seorang penulis akan mengungkap kembali seluruh pengetahuan dan pengalamannya yang relevan dengan idea yang sedang digarapnya. Dalam perenungan seorang penulis berusaha melakukan proses berpikir untuk mencari kemungkinan hubungan antara idea yang muncul dengan sesuatu yang lain yang tidak memiliki hubungan secara langsung.
5     Idea dapat dimatangkan melalui diskusi. 
   Dengan berdiskusi seorang penulis dapat saling bertukar pengetahuan dan pengalaman sehingga suatu idea dapat menjadi jelas karena ditinjau dari pelbagai sudut pandangan.      Idea dapat dimatangkan melalui pengamatan.
   Dengan mengamati secara langsung seorang akan dapat melihat dapat melihat sesuatu objek dengan lebih  lengkap.

Tahap Tiga: Menulis
1    Idea yang dimatangkan itu sedia untuk ditulis. Menulis melibatkan penggunaan bahasa. Seseorang yang tidak mahir berbahasa akan gagal untuk melahirkan karya yang baik. Oleh itu adalah penting untuk memperkaya kosa kata dan menguasai kaedah bahasa, laras bahasa, sistem makna, dan sistem bunyi bahasa.
2   Kadang-kadang seseorang mengalami masalah psikologis seperti perasaan takut, malu, tertekan, tension (ketegangan) dan kurang yakin. Seorang penulis harus membebaskan dirinya daripada perasaan-perasaan tersebut agar penulisan berjalan dengan baik dan idea dapat mengalir. Penulis harus merasa tenang, santai, selesa dan seronok untuk berkarya.
3    Ramai penulis, terutama penulis penulis baru yang mengalami kesukaran dan tersekat-sekat ketika mengungkap idea dan mula merasa dirinya tidak mahir, tidak berbakat Ada yang berputus asa. Ingatlah kemahiran hanya boleh diperolehi melalui ketekunan dan kerajinan. Semakin sering dan tekun berlatih menulis, akan semakin lancar seorang penulis dalam melahirkan karya-karyanya

Tahap Keempat: Memurnikan Penulisan
1    Penulisan yang dilahirkan biasanya tidak terus baik dan sempurna. Untuk itu, seorang penulis perlu membaca kembali karya yang ditulisnya dan bila dianggap perlu ia akan mengubah, menambah, atau menguranginya. Ini dilakukan berulang-ulang sampai penulis merasa yang telah berjaya mengungkap apa yang hendak disampaikan.
2    Idea yang dilahirkan sering mengalami perubahan dan pengembangan. Peristiwa yang ingin digambarkan secara singkat dan padat akhirnya digambarkan dengan panjang lebar. Seorang penulis yang pada asalnya  ingin menggambarkan kehidupan watak-watak yang terdiri dari orang-orang kampung menukar fikiran dan menjadikan tokoh-tokohnya orang bandar. Hal seperti ini memang sering berlaku
3    Karya disempurnakan dengan membaca kembali yang tertulis. Ada yang terus membaca selepas ditulis , ada yang menunggu beberapa hari. Hal ini bergantung pada kecenderungan pribadi masing-masing . Dengan membaca kembali seorang penulis mengubah dan menyempurnakan apa yang masih kurang dalam tulisannya.

4    Ada pula penulis yang senang membaca tulisannya sendiri dan menyempurnakannya tetapi ada juga yang tidak mahu membaca tulisannya lagi  lalu meminta orang lain untuk membaca dan memberi pandangan. Ia akan mempertimbangkan tanggapan-tanggapan tersebut pada penulisan karya-karya berikutnya.

No comments:

Post a Comment