ZURINAH HASSAN IALAH SASTERAWAN NEGARA MALAYSIA

Wednesday, December 21, 2005
PERLAMBANGAN ALAM DAN DAKWAH

Penyair adalah perenung alam dan sering mengaitkan objek-objek alam dengan manusia dan kehidupannya. Hasil renungan dan kaitan inilah yang terjalin menjadi sebuah puisi . Alam memberi kesedaran dan pengajaran tentang makna kehidupan dan kebesaran Tuhan

Dari pandangan Islam, seluruh alam adalah tanda kebesaran Tuhan. Manusia diseru supaya merenung dan mengambil iktibar dari segala yang berada di keliling mereka kerana segalanya mengandungi makna dan memberi pengertian terhadap kehidupan yang dilalui. Al-Quran juga mengingatkan manusia tentang keajaiban kejadian alam yang menjadi tanda kekuasaan Ilahi.Misalnya terdapat ayat di dalam Surah Al-Baqarah ayat 164 yang bermaksud:

Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan (pada)pertukaran malam dan siang, dan (pada) kapal-kapal yang belayar di laut dengan membawa benda-benda yang bermunafaat kepada manusia demikian juga (pada) air hujan yang Allah turunkan dari langit lalu Allah hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya, serta ia biakkan padanya dari berbagai jenis binatang, demikian juga (pada semua itu) ada tanda-tanda yang membuktikan keesaan Allah, kekuasaan-Nya kebijaksanaan-Nya dan keluasaan rahmat-Nya bagi kaum yang mahu menggunakan akal fikiran.

Penyair membuat misalan atau perbandingan di antara alam dan manusia. Ini bererti penyair menggunakan alam sebagai lambang. Penggunaan lambang dan perlambangan adalah antara unsur terpenting di dalam sesebuah puisi. Malah penggunaan perlambangan dan misal perbandingan juga adalah cara yang digunakan oleh Al-Quran. Kitab suci Al-Quran juga diturunkan dengan keindahan ayat-ayat yang mengandungi perlambangan seperti yang dijelaskan dengan ayat yang bermaksud, “Demi sesungguhnya! Kami telah mengemukakan kepada umat manusia berbagai misal perbandingan dalam Al-Quran supaya mereka mengambil peringatan dan pelajaran” (Surah Az-zumar: 27.)

Allah s.w.t. berfirman dengan jelas tentang penggunaan lambang dan metafora:
“Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja (seperti) nyamok hingga ke suatu yang lebih daripadanya (kerana perbuatan itu ada hikmatnya) iaitu kalau orang-orang yang beriman maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka “. (Surah Al-Baqarah: 26)


Sastera Melayu sejak zaman berzaman adalah sastera yang membawa mesej ke arah kebajikan. Dengan ini sasterawan memainkan peranan mereka dalam berdakwah menepati peranan manusia sebagai khalifah di bumi Allah. Dakwah menurut definisi Kamus Dewan ialah kegiatan menyeru dan membimbing, mendidik dan sebagainya serta meyakinkan secara baik dalam usaha mempengaruhi orang lain supaya menyedari (menghayati) dan mengamalkan ajaran agama yang sebenarnya.(Kamus Dewan,Edisi Baru.1994: 244)
Allah menuntut manusia berdakwah melalui ayat yang bermaksud, “ Dan tetap tekunlah engkau memberi peringatan kerana sesungguhnya peringatan itu mendatangkan faedah kepada orang-orang yang beriman” (Surah Adz-Dzaariyat: 55).
Objek alam digunakan dalam puisi dakwah, misalnya tumbuh-tumbuhan Daun kering yang gugur sering digunakan untuk memberi tentang kefanaan dunia. Akar yang kukuh melambangkan iman yang teguh.
Salah satu bahagian pokok yang menarik dilihat ialah biji benih. Biji benih yang kecil dan fungsinya yang besar, mencambah dan menumbuhkan pokok baru memberikan kesedaran dan pengertian kepada para penyair. Walaupun benih itu halus tetapi ia mengandungi segala ‘kelengkapan’ yang akan membolehkannya tumbuh dan menjadi pokok.Fungsi ini, antara lain mengingatkan kepada kepada proses kreatif atau proses menghasilkan sebuah karya. Hal ini boleh dilihat di dalam puisi-puisi “Pencerita” Muhammad Haji Salleh, ‘Akal” oleh Naapie Mat, dan “Puisi yang Aku Tanam” oleh Nassury Ibrahim.
Pencerita

Ini cerita kecil dan lurus
yang tidak kuambil dari serpih sejarah
atau angkut dari lahar peristiwa.

Cakerawala halus ini
ibarat cendawan yang tumbuh
dari bebas dan gelap rasa,
dengan setitik hujan kembang jadi dunia.

Yang mungkin kutambahkan
hanya ranting rapuh gelisah
pucuk dan bunga kata
- inilah pokok cerita
dibalut bulat oleh makna
(Muhammad Haji Salleh)


Sebiji benih dibandingkan dengan percambahan ilham atau idea dan proses menghasilkan karya. Walaupun ia halus tetapi kejadiannya adalah menakjubkan sama seperti kejadian bulan dan matahari oleh itu Muhammad memanggilnya “Cakerawala halus ini”
Idea digambarkan seperti cendawan yang tumbuh di tempat gelap (dari bebas dan gelap rasa). Gelap rasa adalah ungkapan yang membawa maksud tidak mudah dilihat, difahami atau suatu misteri, tidak terjangkau oleh pemikiran dan akal manusia.

Setelah ilham bercambah maka peranan penyair ialah mengerjakannya atau memperkembangkannya hingga menjadi sebuah karya. Sebuah karya disifatkan sebagai sebuah dunia sepertimana yang digambarkan oleh penyair, “dengan setitik hujan kembang jadi dunia”. Dengan menyebut peranan setitis air, penyair juga menyatakan tentang pengaruh alam sekeliling di dalam membentuk pemikiran dan karyanya. Penyair menyedari peranannya hanya sebagai menambah-nambahkan ranting, pucuk dan bunga. Menambah ranting, pucuk dan bunga merujuk kepada mengindahkan karangan melalui penggunakan bahasa yang sesuai. Ranting dikatakan rapuh dan gelisah untuk membawa gambaran keresahan yang berlaku di dalam proses mengarang yang semestinya mengalami beberapa percubaan dan perubahan.
Setelah melalui proses tersebut maka jadilah ia sebatang pohon yang tegak sendiri. Pohon ini dinamai oleh penyair sebagai “pokok cerita”. Pada baris akhir penyair mengatakan ‘dibalut bulat oleh makna’. Makna merujuk kepada isi atau maksud yang hendak disampaikan oleh penyair. Tanpa makna sesuatu karangan atau penciptaan adalah kosong dan sia-sia.
Penekanan kepada ‘makna’ adalah juga penekanan kepada tujuan (niat) atau matlamat. Islam meletakkan setiap nilai amalan adalah bergantung kepada niat. Setiap sesuatu ciptaan mestilah berdasarkan kepada matlamat untuk memberi manfaat kepada manusia.
Penciptaan sastera di dalam Islam mesti mempunyai matlamat iaitu mendapat keredaan Allah semoga hidupnya sebagai seniman mencapai kebahagiaan dari dunia sampai ke akhirat .Islam tidak mengizinkan penciptaan yang tidak menentu arahnya dan harus pula menepati kejadian alam sepertimana maksud firman, ”Dan tiap-tiap sesuatu kami jadikan dengan suatu ketentuan” (Surah Al-Qamar: 49) .
Penghasilan seni dan sastera hendaklah bertujuan antara lain meninggikan apresiasi manusia tentang semua nilai yang baik, murni dan diredai oleh Tuhan. Seni dan sastera yang tinggi nilainya ialah yang boleh mendorong ke arah pencapaian tingkat ketakwaan, kemakrufan. arus bersifat demikian kerana manusia yang menciptanya tidak diberi peranan lain selain pengabdian kepada tujuan-tujuan Ilahi dan kekhalifahan dunia atas nama Tuhan. Tambahan pula daya ciptanya imaginasinya, akalnya intuisinya dan lisannya bukan diciptanya sendiri tetapi dianugerah oleh Tuhan kepadanya sebagai barang-barang amanah yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan ‘kemudian hari’ kepada pencipta itu sendiri.
Sasterawan sebagai manusia mempunyai tujuan hidup yang jelas iaitu beribadah kepada Allah. Pada tahap operasional manusia dijadikan khusus sebagai abd dan khalifah di muka bumi, sementara fungsi kejadiannya yang hakiki ialah untuk taat dan beribadah kepada Allah swt seperti firman dalam Al-Quran, (Surah Adz-Dzaariyaat: ayat 56) yang bermaksud:Tiada Kujadikan jin dan manusia melainkan baginya mengabdikan diri kepada-Ku jua.
Oleh itu para penyair mesti menulis dengan keikhlasan dan kebenaran. Penyair yang tidak mempunyai matlamat dan pegangan hidup, dan tidak berkata dengan kebenaran dianggap sebagai golongan yang sesat dan menyesatkan orang lain. Hal ini terlihat di dalam firman Allah yang bermaksud,
“Dan ahli-ahli syair itu diturut oleh golongan yang sesat. Dan tidakkah engkau melihat bahawa mereka merayau-rayau dengan tidak berkentuan hala dalam tiap-tiap jurang lembah (khayal dan angan-angan kosong). Dan bahawa mereka memperkatakan apa yang mereka tidak melakukan. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh (dari kalangan ahli-ahli syair itu) dan mereka mengingati Allah, serta membela diri sesudah mereka dianiaya”. Surah Syu’araa 224-227.)

Akal

Meniti kehalusan peribadi akhirnya
Kita berserah pada takdir
Bila kita terjebak
Dalam seranggahan akar masalah
Menggenggam akar fikiran yang terkusut
Kerana pohon tidak tumbuh dari akar
Tidak menegak dari tunjang
Tidak melilit bumi
Tanpa izin Ilahi

Membandingkan pohon yang semakin tumbuh
Dan akar yang menjalar
Melilit mentari jingga
Kita kadang kala bingung
Bila fikiran tergelincir
Dari landasan kebenaran
Kerana tidak mengaminkan kebesaran Ilahi
Kerana kita membuktikan pertimbangan
Berakalkan nafsu syaitan dan lojik
Dan bila kita bertambah bingung
Kita terjebak kepada kefanaan duniawi

Akhirnya kita menemui jalan pulang
Lalu membuka kitab lama
Mencari Nur Ilahi
Di celah-celah hurufNya
Membuka tafsir ilmu dan takwa.
(Akal,Naapie Mat)

Sajak ‘Akal’ oleh Naapie Mat juga mengambil unsur tumbuh-tumbuhan bagi pembinaan metaforanya. Pertumbuhan pohon menjadi perbandingan di dalam memperkatakan hal-hal berkaitan pemikiran yang juga boleh dikaitkan dengan pembenihan sesuatu idea atau ilham di dalam proses penciptaan karya sastera. Seringkali manusia melupakan hakikat bahawa ilham dan pengetahuan melakukan kerja-kerja mencipta adalah ilmu yang dikurniakan oleh Allah Maha Pencipta. Segalanya tidak berlaku dengan sendiri . Hanya Allah yang mencipta segalanya. Untuk mengemukakan pemikiran ini, penyair menggunakan pembenihan dan pertumbuhan sesuatu pohon sebagai perbandingan. Seringkali manusia menganggap bahawa pertumbuhan pokok adalah dari akarnya. Lalu penyair mengingatkan bahawa ini adalah satu kekeliruan. Akar dan tunjang meneguhkan pohon tetapi akar bukanlah punca yang menumbuhkan pohon. Pertumbuhan pokok adalah dari ciptaan dan kehendak Ilahi.
Bagi penyair Islam, dia akan sedar bahawa ilham adalah Kurniaan dari Allah. Ini terbukti kerana kadang kala karya tidak menjadi walaupun dia berfikir sekeras-kerasnya. Pada waktu itu dia seperti menemui jalan buntu. Keserabutan yang ada dibenaknya digambarkan melalui “seranggahan akar masalah” Seperti pokok yang tumbuh dari benih yang kering, kedatangan ilham adalah merupakan satu keajaiban yang tidak dapat difahami oleh manusia melalui ilmu logika. Akal manusia tidak akan sampai kerana ilmu manusia adalah terbatas. Pohon akan tercabut bila akarnya terbongkah. Manusia yang tidak beriman akan menjadi putus asa dan kehilangan pedoman hidup.”Kita terjebak kepada kefanaan duniawi”Inilah yang berlaku pada seniman-seiman Barat. Syed Naguib menulis tentang sasterawan di Barat yang menghadapi masalah kejiwaan. Ini dapat dilihat dari karya mereka, “Dari Oedipus ciptaan Sophocles, dari Hamlet ciptaan Shakespeare, dari Faust ciptaan Goethe hingga Sysiphus rekaan Camus menyalurkan darah dan keluh-kesah trajedi, berulang-ulang yang dialami oleh jiwa Barat yang sejak zaman purbakala lagi tiada mengenal iman, berpandukan kepada keraguan dan falsafah(54)
Namun bagi seniman Islam dia akan kembali merujuk atau ‘membuka kitab lama’ atau kembali kepada ajaran sebenar iaitu pulang kepada kebenaran dengan mendalami ajaran Al-Quran.
Bila bercakap tentang tradisi akhliah Islam dalam erti kata yang sebenarnya, adalah bersandarkan kepada wahyu. Dapat dikatakan seyakin-yakinnya bahawa umat islam tidak ada penikiran yang menolak wahyu.“Akhirnya kita menemui jalan pulang” . Jalan yang benar adalah jalan yang diredai dan dilimpahi Nur atau cahaya yang menghakis kegelapan yang diakibatkan oleh kekusutan. Ia itulah jalan yang didoakan melalui kalimah “Ihdinash-shiraathal-mustaqiim” ( Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus) “Inilah yang benar, jalan yang membawa kepada kebahagiaan dan keberuntungan, di dalam hidup di dunia dan lebih-lebih di dalam hidup di akhirat ( Bey Arifin ‘Samudera al-Fatihah’ Pustaka Nasional Singapura 1976:217)
Akhirnya kita menemui jalan pulang
Lalu membuka kitab lama
Mencari Nur Ilahi
Di celah-celah hurufNya
Membuka tafsir ilmu dan takwa.


Manusia yang memohon pertunjuk akan menerima pertunjuk yang benar dari Allah yang memberikan cahaya mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. (Nur ditemui di celah-celah hurufnya.) Huruf dari kitab yang suci adalah penunjuk jalan pulang itu. Membuka tafsir dan takwa mentafsir dan cuba mempelajari mengenal huruf dapat dicapai dengan takwa dengan pertunjuk dari Allah (an-nuur )yang memberi cahaya. Penggunaan ungkapan jalan pulang boleh dirujuk kepada peribahasa “Sesat di tengah jalan, balik ke pangkal jalan” yang memberi saranan semua orang sepatutnya bermuhasabah dan merenung kembali tujuan asal sesuatu perkara di buat.
Allah jua yang menghidupkan tanaman. Pohon tidak akan tumbuh dan melata tanpa Idzin Allah. Segalanya mengikut peraturan sepertimana segala peraturan yang mengawal perjalanan bintang-bintang di langit. “Seorang seniman Muslim, dengan Islamnya dirinya, dengan menyerah kepada Peraturan hakikat bahawa bukan ia sendiri yang mencipta atau melahirkan keindahan. Bagi fikiran Muslim, seni memperingatkan manusia akan Tuhannya iaitu apabila penyataan seni itu bebas lepas ibarat sunnah yng menetap dan mengawal segala perjalanan bintang-bintang di langit.” (Syed Hussein Nasr, “Falsafah Kesusasteraan dan Seni Halus” terjemahan Baharudin Ahmad, Dewan Bahasa dan Pustaka 1989)
Puisi Yang Aku Tanam

Aku tidak kenal pun kayu ukur
yang mereka jadikan para tempat
puisi-puisinya mengembang sulur
berbunga cantik berbuah lazat

Aku tidak kenal pun kayu ukur
maka puisi-puisi yang aku tanam
tidak kubina para untuknya
puisi-puisi yang aku tanam
menyusur bebas di pipi bentala

Namun saudara, aku percaya
puisi berbunga cantik berbuah lazat
tidak kenal para dari kayu ukur sekalipun
hanya tanah dan baja tempatnya tumbuh

Apa yang kuharapkan pada puisiku
biarlah sulurnya mengembang zat
tanah dan baja
biarlah bunganya cantik buahnya lazat
meskipun tidak berpara

Apa yang kuharapkan pada puisiku
sesiapa pun dapat memetiknya
meskipun mereka
tidak bergalah tidak bertangga.
(Nassury Ibrahim)

Sajak “Puisi yang aku Tanam” oleh Nassury Ibrahim ini amat jelas memperkatakan secara langsung dan khusus tentang proses penciptaan puisi. Nassury juga menyifatkan menulis dan mencipta puisi sebagai menanam pokok. Ayat-ayat atau baris-baris puisi yang terbina adalah pokok yang tumbuh, bercabang dan berbunga. Dengan mengatakan bahawa dia hanya membiarkan pokoknya tumbuh subur tanpa menggunakan para memberi gambaran bahawa pertumbuhan puisinya adalah secara alamiah atau berserah kepada kehendak Allah. Walau bagaimanapun ‘penyerahan’ atau ketawakalan ini dibuat setelah berusaha menanam. Hal ini menepati ciri ke Islaman.
Penyair mengatakan bahawa dia tidak memerlukan para untuk menanam pokoknya dan dia juga tidak memerlukan teori di dalam menulis puisi. Walaupun tanpa teori penyair mengharapkan puisinya mengembang salur dan berbunga cantik dengan hiasan bahasa. Dia mengambil pendekatan yang sederhana selaras dengan tuntutan Islam, seperti maksud ayat, “Dan sederhanakanlah langkah-langkah semasa berjalan, juga rendahkanlah suaramu (semasa berkata-kata.) (Surah Luqman:ayat18 dan 19). Jelas Penyair tidak mahu memberikan kesukaran kepada orang ramai sepertimana Allah juga tidak memberi kesusahan kepada hambaNya kecuali sekadar yang termampu dihadapi oleh mereka.

Sebagai penanam pokok dia mengharapkan pokoknya berbuah lebat dan hasil tanamannya dapat dipetik dengan mudah oleh orang lain. Ini bermakna penyair bersedia berkongsi rezekinya dengan orang lain. Dengan ini dia menjadi seorang yang memberi manfaat kepada orang lain dengan bersedekah, menepati maksud Hadith Rasullullah s.a.w “Seorang Muslim yang menanam tanaman kemudian ada burung atau manusia atau binatang memakan buah tanamannya, maka yang demikian itu menjadi sedekah baginya”
Begitulah sebagai penyair dia mengharapkan orang lain dapat membaca dan memahami apa yang hendak disampaikan. Unsur estetika dalam puisi dilambangkan oleh pokok yang berbunga cantik. . Buah lazat adalah hasil yang memberi manfaat kepada semua. Penyair juga menyedari peranan tanah dan baja yang membawa makna menyedari pengaruh persekitaran dan peranan budaya dalam membentuk pemikiran dan penciptaannya.

Perbuatan menanam dan membaja memperlihatkan unsur usaha dan berikhtiar sepertimana yang dianjurkan oleh Islam yang mengajar bahawa tiap-tiap orang hanya memperolehi apa yang diusahakan olehnya “Dan bahawa sesungguhnya tidak ada (balasan) bagi seseorang melainkan (balasan) apa yang diusahakannya” (An-Najm:ayat 39)
Buah yang lebat adalah untuk semua yang memerlukan. Ini adalah sifat pemurah yang terpuji dan selaras dengan amalan bermuafakat di dalam budaya Melayu yang megutamakan masyarakat dari individu. Masyarakat di kampung-kampung khususnya hidup bersama dengan semangat muafakat dan berkongsi bersama hasil tanaman. Buah adalah lambang kepada hidup yang berhasil. Manusia yang tidak memberi manfaat kepada orang lain adalah ibarat pohon yang tidak berbuah seperti maksud pantun:
Cahaya redup menyegar padi
Ayam berkokok mengirai tuah
Jikalau hidup tidak berbudi
Umpama pokok tidak berbuah.

(Zainal Abidin Ahmad (peny)Kumpulan Pantun Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka 1984.)

Di dalam ketiga puisi di atas, telah dilihat bagaimana proses percambahan benih digunakan untuk menerangkan konsep ilham oleh penyair Islam. Bila benih telah bercambah terjadilah pokok-pokok . Pokok-pokok menyebabkan alam menjadi hijau. Baha Zain menginterpretasikan kehijauan ini sebagai ‘bahasa alam’
Kehijuan adalah bahasa alam
Yang minta diabadikan
Tuhan Maha Pencipta
Dan manusia kecil di dalamnya.
Dialah Penyair yang melukiskan
mendung dan warna
kita manusia resah terpegun
dalam cahayaNya.
(Baha Zain,Bahasa Alam)

Jika proses pertumbuhn adalah proses penciptaan karya maka seluruh alam yang hijau dengan pokok-pokok adalah karangan yang telah siap terpamer dalam bahasa yang dikarang. Dari sini Baha Zain menyatakan bahawa “Kehijuan adalah bahasa alam”. Kata ‘bahasa’ menepati maksud bahawa seluruh alam adalah tulisan yang boleh dibaca. Seluruh alam dicipta oleh pencipta yang telah menggunakan bahasa atau perkataan.
Dalam sajak ini penyair mengungkap tentang kekerdilan manusia, kebesaran Allah dan keindahan alam yang diciptaNya. Penyair membawa pesanan dan peringatan bahawa kehijaun itu “minta diabadikan” yakni dipelihara bukan untuk dirosakkan. Baris ini mengingatkan kepada tanggungjawab manusia sebagai khalifah Allah yang diamanahkan untuk memelihara dan memakmurkan bumi ini. “Sesungguhnya bumi ini diwarisi kepada hamba-hamba ku yang soleh” (Surah Al Anbiyaa:ayat 105). Manusia telah menerima tanggungjawab untuk menjadi khalifah Allah seperti yang tersebut di dalam Al-Quran, “Kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan bukit, tetapi mereka semuanya enggan menanggung dan takut darinya dan manusia menerimanya. (Al-Ahzab:ayat 72)

Pada baris ketiga “dia adalah Penyair/yang melukiskan mendung dan warna”, terkandung peringatan terhadap Allah sebagai Al-khaalik yang mencipta segala-galanyanya. Allah menentukan segalanya (mendung ataupun warna) yang boleh ditafsirkan sebagai duka atau pun suka. Menyebut Allah sebagai “Penyair” adalah peringatan terhadap sifat Allah ‘yang berkata-kata’ atau peringatan kepada kalam Allah yang maha luas. Kalimah Allah tiada batasannya sepertimana tersebut di dalam Al-Quran yang bermaksud, “Dan sekiranya segala pohon yang ada di bumi menjadi pena, dan segala lautan menjadi tinta, dengan dibantu kepadanya tujuh lautan lagi sesudah itu, nescaya tidak akan habis Kalimah-kalimah Allah itu ditulis” (Surah Luqman:ayat 27)
Kalam Allah diturunkan sebahagiannya melalui Al-Quran.Seluruh kitab Suci Al-Quran yang semuanya berjumlah 6237 ayat, terdiri dari perkataan dan huruf, semuanya adalah perkataan Allah, kalimah Allah atau Kalamullah. Iaitu perkataan-perkataan Allah yang sudah dinuzukan (diturunkan) dari Alam Izzah (Alam ghaib) ke alam Zahir sehingga perkataan-perkataan itu menjadi huruf, lafaz atau kalimah, yang boleh ditulis lalu dapat dibaca, sehingga didengar oleh telinga, lalu dapat difahami dan diketahui dan dihafal. Orang-orang Musyrikin yang tidak menerima Al-Quran telah menuduh Nabi Muhammad sebagai penyair yang telah mencipta ayat-ayat yang indah itu. (Orang-orang kafir tidak mengakui hakikat yang demikian itu) bahkan mereka mengatakan “Dialah (Muhammad) yang mengadakan Al-Quran menurut rekaannya”. (Surah Yunus 38). “Mereka menuduh dengan berkata: Al-Quran itu perkara karut yang dimimpikan oleh Muhammad, bahkan perkara yang diada-adakan olehnya, bahkan Muhammad sendiri seorang penyair. (Al-Anbiyaa’:ayat 5).

Allah S.W.T telah menyangkal tuduhan tersebut. Apatah lagi Nabi sendiri adalah seorang yang tidak tahu menulis dan membaca seperti yang diterangkan oleh Allah melalui FirmanNya, “Dan tidaklah engkau membaca sebelum itu kitab dan engkau tidak pun menulis dengan tangan kanan engkau, kalau begitu pasti terang-terangan orang-orang yang batil bahkan ia adalah ayat-ayat yang terang nyata pada dada orang-orang yang diberi ilmu dan tidaklah mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.(surah al-‘Ankabut 29: 48-49).

Ayat yang secara terang menafikan Nabi sebagai penyair ialah, “Muhammad bukanlah penyair dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya, dan kepandaian bersyair itu pula tidak sesuai baginya”. (Surah Yaa Siin: ayat 69)
Hujjah di atas dapat dihubungkan dengan sajak Bahasa Alam. Orang Musyrikin menuduh Nabi Muhammad s.a.w sebagai seorang penyair. Ini bermakna mereka mengakui keindahan keindahan bahasa Al-Quran. Tetapi Allah dengan jelas berFirman bahawa Al-Quran bukan ciptaan Muhammad tetapi telah diturunkan di sisi Allah. Maka dengan itu dapatlah diberi jawapan bahawa Allah jualah “Penyair” yang dimaksudkan itu, kerana seperti maksud ayat, “Dan bukanlah Al-Quran ini sesuatu yang boleh diadaka-adakan oleh yang lain dari Allah”. “Tidak ada sebarang syak dan ragu-ragu pada Al-Quran itu tentang datangnya dari Allah, Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan sekalian alam .( Yunus:ayat 37)
Seluruh alam adalah tanda kebesaran atau ayat Allah yang perlu dibaca sepertimana yang diperintahkan melalui ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw iaitu Iqra’ atau Bacalah. Manusia diminta mempelajari ilmu-ilmu mengenai alam di sekelilingnya dan mematuhi hukum-hukum yang terkandung di dalam ayat yang diwahyukan.” Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekelian makhluk. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah dengan nama Tuhanmu Yang Pemurah. Yang Mengajar manusia melalui pena dan tulisan (Al-‘Alaq- ayat 4). Allah Taala memberi penekanan kepada sifatNya yang ‘mengajar melalui pena dan tulisan”. Mengajar membawa pengertian menyebar ilmu yang ditambah ‘melalui pena dan tulisan”. Perkataan Pena dan tulisan membawa pengertian yang jelas tentang martabat penulis dan penulisan yang melibatkan pula perbuatan menulis (mengarang). Membaca juga membawa maksud memerhati dan mempelajari kejadian alam. Seluruh alam adalah kalam Allah (kalamullah), termasuk bumi, bulan, bintang, matahari dengan segala isinya serta peristiwa yang terjadi di dalamnya dicipta hanya dengan kalimah Kunfayakun. Seperti maksud ayat, “Susungguhnya perintahNya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya “Jadilah” maka jadilah ia” ( Yaa Siin:82) .

Manusia yang menjadi pencipta karya kesusasteraan adalah pemikir dan perasa yang mengungkapkan kembali hasil pengalaman melalui pengamatan, pengetahuan, daya imaginasi dan daya kreatif dalam bentuk yang indah, yang dapat dihayati oleh manusia lain.
Dakwah Tentang Kemuliaan Ilmu
Mahaya Mohd. Yassin menulis sajak Ilmu.
Yang kau semaikan ke jantungku
sebatang pohon ilmu
akar iman
daun amal
bunga sopan
buah jasa.

Yang kau pinta padaku
sirami ia serela sabar
haruman syurga
belailah selunak pujukan
sewangi doa
dibajai sehangat upaya
semarak kuasa

Di dalam sajak ini bahagian tumbuhan iaitu akar melambangkan iman, daun melambangkan amal , bunga melambangkan kesopanan dan buah melambangkan jasa.

Islam memuliakan Ilmu bahkan Ilmu merupakan asas untuk menilai kemuliaan seseorang. Selaras dengan panduan ini ialah pengakuan Islam tentang adanya perbezaan di antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Allah berfirman ”Adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu?.” Allah berfirman yang bermaksud, ”Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa darjat.( Al-Quran, Al-Mujadalah:58) Hal yang sama didapati dari Hadis Rasulullah s.a.w. yang bermaksud “menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap Muslim”(riwayat Bukhari dan Muslim.)
Iqra’ (bacalah) adalah satu seruan yang mengarahkan kepada budaya, ilmu, pemikiran, kajian murni pada langit dan bumi, gunung, lautan dan seluruh kejadian Allah yang kecil mahupun yang besar.

Semenjak gagasan itu lagi Islam mempunyai nilai ilmiah yang mengatasi segala-gala yang lain. Firman Allah:

UmaT Islam diseru untuk berdoa “Wahai Tuhanku, tambahilah ilmuku.
(surah Taha 20: 114)

Ilmu adalah salah satu syiar Islam dan sesiapa yang hari esoknya sama dengan hari ini, dia itu ketinggalan (maghbun). Sesiapa yang tidak menuju kepada penambahan pasti menuju kerugian. Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui.

Umat yang berilmu (atau ulama) dimuliakan oleh Allah . Dakwat ulama’ yang bertaqwa akan ditimbang oleh neraca baik dan kebajikan dengan darah para syuhadah’, tetapi yang lebih berat ialah timbangan dakwat ulama’.
(surah al-Baqarah 2:23-24)

Dakwah Ke arah Persaudaraan Islam:
Salah sebuah puisi yang membawa seruan ke arah persaudaraan Islam ialah “Amarah”, oleh Ali Ahmad. Unsur alam yang digunakan bagi menyampaikan dakwah ini ialah sebatang pohon yang berada berdekatan lalang kering. Pohon menjadi simbol perpaduan dan lalang adalah simbol perkara-perkara yang mengancam perpaduan tersebut. Dalam sajak ini ancaman yang ditandai oleh lalang ialah nafsu amarah yang ada pada manusia. Sebagaimana lalang kering mudah terbakar bila disentuh oleh bara api (yang digambarkan sebagai berada berdekatan). Bila-bila masa sahaja boleh berlaku kebakaran atau kemalangan apabila angin yang bertiup menyemarakkan api. Lalu musnahlah ladang seperti musnahnya ikatan silaturrahim. Sajak ini menyeru kepada semangat toleransi berpandukan semangat perpaduan Islam seperti yang dijelaskan oleh ayat yang bermaksud, “setiap umat Islam adalah bersaudara”. Setiap orang harus berusaha memahami orang lain, mengakui kelemahan diri dan sentiasa bersedia memaafkan kelemahan orang lain. Dengan kesediaan “memberi baja pada pengertian/ tentang kelemahan insan/ atas ukuran kekurangan peribadi” maka dapatlah dibina perpaduan dan keukhuwaan yang dianjurkan oleh Islam dan yang menjadi pegangan masyarakat Melayu.
Sajak ini menyeru kepada penyatuan ummah melalui tali silaturrahim sebagai mana seruan “berpeganglah kamu pada tali Allah” dan anjuran untuk menjaga hubungan dengan Allah (habluminnallah) dan hubungan dengan manusia (hablumminnas) sebagai Firiman Allah yang bermaksud, ”Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan wanita dan Kami telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku puak supaya kamu saling kenal megenal. Sesungguhnya semulia-mulia kami di sisi Allah ialah orang yang lebih taqwanya di antara kamu (Al-Hujurat:13)
Di dalam puisi di atas, tumbuhan yang hijau menjadi metafora kepada tali persaudaraan dan silaturrahim sesama manusia. Pohon harus disuburkan dengan air kelembutan. Amarah adalah buah yang lahir dari perasan sombong atau mementingkan diri sendiri (keakuan) dan buah ini akan musnah dengan iman dan takwa.
seperti bara
di sempadan keringan lalang
dengan angin hasutan
akan membakar
dan merebakkan kemalangan
di ladang silaturrahim
Akan kebajikan persaudaraan
Beri baja pada pengertian
Tentang kelemahan insan
Atas ukuran kekurangan peribadi
Amarah buah dari keakuan
Mati ia di tanah takwa

Saturday, December 17, 2005

buku puisi terbaru telah terbit pada bulan Disember 2005. Alangkah bahagia rasanya.

Ini adalah catatan di kulit belakang

Puisi-puisi dalam kumpulan ini berupa catatan rasa dan pancaran minda seorang penyair wanita tersorhor tanah air, Zurinah Hassan yang berasa terharu terhadap segala peristiwa yang menimpa bangsa Melayu dari zaman dahulu sehingga sekarang. Bersumberkan teks Sejarah Melayu ,pelbagai cerita rakyat, cerita jenaka, kisah legenda, hikayat, buku sejarah, akhbar dan majalah, Zurinah cuba memetik mutiara makna dari keindahan bahasa para pujangga Melayu lalu dicernakan ke dalam puisi-puisi baru beliau yang cukup mengusik perasaan. puisi-puisinya kali ini lebih terfokus dengan tema khusus, iaitu tentang perjuangan dan pemikiran bangsa Melayu zaman dahulu , yang telah diberi pentafsiran baharu sesuai dengan perkembangan dunia moden. bagi Zurinah sejarah bukan sekadar kenangan tetapi ia boleh menjadi iktibar dan teladan. ini sesuai dengan kata-kata dr.Abdul Rahman Napiah iaitu 'menyusur masa lalu untuk menyisis makna baharu "

Friday, November 11, 2005

Pada 18 November ni, aku akan bercakap tentang pengalaman menulis memoir di hotel Marriot PutraJaya. Berikut ialah kertaskerja yang telah dihantar kepada pihak penganjur , Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia

PENGALAMAN MENULIS MENJEJAK PUISI
Pada pertengahan tahun 1997 saya memilih untuk bersara dari Perkhidmatan Kerajaan (jawatan ketika itu Ketua Caw. Bahan dan Pengurusan Maklumat (Information Management) Tindakan bersara bukan kerana satu sebab tetapi kerana pelbagai sebab, masalah yang kait berkait.

Beberapa bulan kemudian saya bercakap dengan Prof. Muhammad Haji Salleh lalu timbul soal saya menjadi Karyawan Tamu di ATMA ,UKM.

Saya membuat permohonan rasmi dan mendapat surat tawaran bertarikh 9 Mac. 1998 untuk tempoh satu tahun. Saya mendaftar , kalau tak silap pada 15 Mac.1998 bermakna perkhidmatan saya tamat pada 15 Mac tahun berakhirnya.

Bidang tugas sebagaimana dalam surat perlantikan ialah “Sebagai seorang Karyawan Tamu puan adalah diminta untuk menjalankan projek penulisan mengenai “Pengalaman Berkarya dan Proses Kreatif Terutamanya Dalam Menghasilkan Sajak”. Diminta siapkan dalam tempoh setahun.

Lantikan saya adalah secara jarak jauh. Prof. Muhammad ada menyebut yang ketika itu UKM kekurangan budget, lebih baik saya bertugas secara jarak jauh yang bererti saya menerima honorarium kurang ( hampir separuh) dari bayaran secara biasa. Jarak jauh juga bererti saya tidak perlu datang selalu ke UKM. saya menulis dari rumah dan hanya perlu tunjuk muka sekali sekala.Manakala dengan cara biasa (dibayar RM 3,000 sebulan saya perlu berada di sana tiga empat hari seminggu.

Begitulah kira-kira yang dikatakan oleh Prof Muhammad. Sebenarnya saya tidak perlu memahaminya sangat secara detail kerana saya sudah pun tertarik dengan konsep jarak jauh itu Tanpa perlu berfikir panjang saya telah memilihnya. Sebab tujuan utama menjadi karyawan tamu ialah untuk menulis dan menyelesaikan tulisan itu. Yang penting bukan jumlah RM yang diberikan sebagai saguhati karyawan Tamu. Matlamat utama ialah saya menghasilkan sebuah buku.

Kalau dengan cara pertama memang saya tak yakin akan dapat lakukannya.Tak yakin akan terlaksana sebab saya berkira-kira tentu banyak masa yang habis di jalanan. Pagi-pagi habiskan masa bersiap, pakai baju, memandu kereta dari Shah Alam ke UKM. Kalau mula bersiap jam 8 pagi mungkin sampai di sana 9.30 pagi (kalau tak tersekat dalam jem) parking kereta, berjalan ke pejabat, memberi salam sana salam sini, masuk bilik, rehat (kerana dah penat) menunggu sudah cool down dan datang mood baru buka computer . Mungkin dekat jam 11 baru nak mula menaip. Selepas itu makan tengahari, sembahyang. Sekejap sahaja hari pun beransur petang .Bersiap pula untuk pulang.

Cara yang kedua lebih baik. Saya boleh menulis bila-bila masa. Itu pun bukan setiap hari kita boleh menulis. Tentu ada hal-hal lain (masyarakat, kekeluargaan) yang perlu diberi perhatian. Kalau dengan cara pertama memang saya tak boleh handle.
Alhamdulillah akhirnya terhasillah Memoir ini.

Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan berbanyak Terima Kasih kepada UKM (ATMA yang memberi peluang dan Penerbit UKM yang mengerjakan penerbitannya.Saya berharap universiti-universiti lain akan meniru cara UKM ini , iaitu memberi pilihan kepada Karyawan Tamu untuk buat jarak jauh atau jarak dekat. Sebenarnya selepas tamat di UKM ada sebuah universiti lain mahu menawarkan jawatan Karyawan Tamu itu tetapi saya perlu berada hampir sepenuh masa di sana. Saya lebih berminat cara UKM tapi mereka kata tak ada scheme yang begitu.

Apa yang hendak saya tekankan di sini , kalau hendak ‘berjaya’ kita mesti melihat dan merancang dari awal.dalam apa rancangan sekali pun . Kta orang Be clear dengan matlamat kita dan sesuaikan waktu kerja dengan cara hidup kita yang berlainan di antara satu sama lain. Ada orang boleh tumpu menulis berjam-jam. Ada yang macam saya menulis sekepa-kejap sambil membuat kerja rumah dan lain-lain.. Semua penulis tak sama. Ada yang boleh tulis macam-macam dalam suatu masa. Saya tak boleh buat begitu. Saya lebih selesa untuk beri tumpuan untuk satu perkara dalam satu masa.

Bila mendapat surat tawaran sebagai Karyawan Tamu surat itu mengatakan untuk menulis tentang Proses Kreatif dan Pengalaman Berkarya. Saya memulakan dari awal bagaimana saya menceburkan diri di lapangan ini. Apakah latar belakang dan kehidupan masa kecil yang membentuk pemikiran saya hingga suka menulis. Apakah halangan-halangan keluarga dan halangan-halngan budaya yang mungkin melemahkan kreativiti seorang penulis terutamanya wanita seperti saya. Sebahagian besar buku ini ialah pengalaman dan kisah yang melahirkan sesebuah puisi. Saya rasa itulah sahaja kekuatan yang ada pada saya kerana saya tidak mempunyai pengalaman dalam persatuan penulis, peristiwa penting bahasa/sastera/budaya
Saya mula menulis, setiap hari. Tulis dahulu apa yang saya ingat tanpa terlalu memikirkan tentang keindahan bahasa. Tulisan yang siap saya serahkan kepada Pengarah ATMA secara berperingakt-peringkat setiap dua bulan atau tiga bulan sekali. Saya namakan Proses Kreatif dan Pengalaman Berkarya Bahagian I, kemudian Bahagian II, Bahagian III dan seterusnya . Ini juga diperlukan sebagai laporan kemajuan oleh pihak UKM.
Menjelang tamatnya perkhidmatan saya tulisan itu boleh dikatakan siap. Tetapi hanya secara kasar sahaja Selepas 15 Mac 1999 saya memohon izin untuk memperbaiki , menghalusi dan merapikan karya saya itu sebelum dikemukakan untuk tujuan penerbitan. Saya tidak ingat bila saya akhirnya menghantar manuskrip atau versi yang muktamad dengan judul Menjejak Puisi. Barangkali juga pada bulan-bulan terakhir tahun 1999. (kemudian ditambah oleh Penerbit menjadi :Memoir Zurinah Hassan Menjejak Puisi).
Seperti dengan buku-buku lain, setelah menghantar manuskrip, saya jarang memikirkannya lagi kerana saya perlu menumpukan masa untuk projek baru. Projek seterusnya ialah menulis tesis untuk mendapatkan ijazah Sarjana dari UPM, diikuti dengan menulis sajak-sajak berunsur historisisme baru yang sepatutnya sudah terbit pada bulan Oktober 2005 tetapi belum kelihatan dan mengikut editornya di Dewan Bahasa, tunggulah dalam sehari dua lagi.
Kalau tak silap saya pada pertengahan tahun 2000 saya mendengar seseorang berkata yang manuskrip saya itu sedang disemak dan dibaca maknanya dipertimbangkan untuk penerbitan. Pada tahun kemudiannya (2001) terdengar khabar yang ia akan diterbitkan. Tentulah hal ini cukup menggembirakan bagi seorang penulis. Pada tahun 2002 berlaku beberapa perbincangan, semakan, pembetulan dan sebagainya. Sdr. Roosfa beberapa kali ke rumah saya untuk melihat dan memilih gambar dan sebagainya. Akhirnya buku ini terbit pada tahun 2003.
Saya gembira buku ini menerima Hadiah Buku Perpustakaan Negara .Hadiah ini adalah untuk buku-buku yang bukan kreatif (bukan novel) Ini sangat bermakna kerana buku ini dipertandingkan dengan buku-buku yang diterbitkan pada 2002/2003 dalam semua bidang ilmu.
Bersyukur saya kerana bila buku ini sekeli lagi menerima Hadiah Sastera Perdana. Hadiah Sastera Perdana 2002/2003. dan telah diulas dengan panjang lebar oleh Dr.Sohaimi Aziz dalam Seminar di Universiti Sains Malaysia pada 18 Disember 2004. Rencananya tersiar di Dewan Sastera Mac 2005 .
Kepada yang telah membaca buku ini saya ucapkan Terima Kasih. Saya sedar bahawa masalah kita yang terbesar ialah kurangnya masa atau minat untuk membaca. Ini juga yang menjadi keluhan Usman Awang sebelum beliau pergi mengadap Ilahi. Kata Usman, “orang kenal saya tapi orang tak membaca karya saya”.
Mereka yang membaca ini mungkin telah bertemu kelemahan di sana sini, jangan bimbang untuk memberitahu saya kerana saya juga bersetuju dengan anda yang buku ini ada kelemahannya. Bukan sahaja pada buku ini malah setiap buku yang saya terbitkan saya pasti akan menemui dan merasakan kelemahan. Tapi itu perkara yang tidak dapat dielakkan. Jika seorang penulis tidak mahu menerbitkan buku kerana takutkan kelemahan, tentu tidak ada buku yang boleh diterbitkan.

Oleh itu kurangkan risau, banyakkan menulis. .

Wednesday, September 21, 2005Aku baru pulang dari Johor menghadiri Festival Sastera dan Sayembara Deklamasi Puisi Hari Kebangsaan 2005. Tahun ini Alida Yunus, wakil Johor muncul johan . Naib juara jatuh kepada wakil Angkatan Tentera dan Kelantan dapat tempat ke tiga.

Aku bukan nak kata Alida tak layak. Dia pun bagus. Pada hakikatnya semua peserta adalah baik kerana mereka telah menang di peringkat negeri masing-masing. Tetapi yang tak berapa sedap hati bila ada orang komen mengapa selalu sangat peserta tuan rumah yang menang. Masa buat di Pahang, wakil Pahang dapat tempat pertama. Masa buat kat Perlis, peserta Perlis pula dinobatkan sebagai johan. Waktu Polis jadi tuan rumah, Polis yang menang pertandingan itu. Dan kali ini Johor pula. Ini mungkin kebetulan. Tapi kurang menyeronokkan kalau trend ini berterusan.
Apa pun, peluang bersama Gapena dan kawan-kawan sasterawan memang sentiasa memerangsangkan pemikiran. Kami ditempatkan di Eden Hotel . Indah sungguh pemandangan dari hotel yang menghadap ke laut itu. Di aras bawah adalah pasaraya bebas cukai. Apalagi, ramailah yang bershopping.
Antara topik yang hebat diperbualkan ialah Fenomena Mawi. Dahsyat, sungguh dahsyat penangan si Mawi. Ada mak cik-mak cik yang tak tahu sms pun panggil anak-anak suruh tolong tunjuk macam mana nak undi Mawi.
Kami pun berbual tentang kemunculan WIRA BARU dalam masyarakat dan budaya Melayu. Ya bagiku, pemujaan berlebihan terhadap seseorang wira di dalam bidang hiburan adalah manifestasi kegagalan wira atau pemimpin dari bidang lain. Wira politik telah gagal. Maka rakyat mencari wira baru untuk melarikan diri dan menghiburkan hati dari segala yang menyakitkan perasaan.
Hal ini telah saya suarakan dlm artikel yang terbit di majalah AKSI. Sedikit sedutan di sini:
AF-ANTARA REALITI TV DAN
REALITI HIDUP -ZURINAH HASSAN
Sebagai ibu, saya memang pernah curiga terhadap rancangan-rancangan seperti Akademi Fantasia dan rancangan-rancangan hiburan yang lain. Bagaikan ternampak agenda tertentu untuk merosakkan anak-anak muda kita. Dari kecurigaan itu saya menulis cerpen Menara Impin yang disiarkan oleh Dewan Sastera Disember 2004. Cerpen itu mengisahkan sepuluh anak muda yang berlumba mendaki ke puncak menara tetapi menara itu jatuh menimpa mereka.
Tetapi anak-anak saya terus setia di hadapan TV. Kebetulan masa cuti di universiti. Lalu saya duduk sama bila selesai kerja-kerja . Niat utama ialah untuk mendekati anak-anak sambil itu menasihati mereka agar jangan terbawa-bawa ke alam khayalan hingga melupakan tugas yang lebih besar. Kata anak-anak lebih mereka menonton Akademi Fantasia daripada menonton rancangan Berita yang selalu membawa berita-berita perang dan kekejaman sehingga mereka sedih dan boleh jadi putus asa untuk meneruskan kehidupan.
Bila di depan TV saya dapati ada juga pelajaran yang boleh dikutip. Sekurang-kurangnya dapat mengikuti kelas vocal dengan percuma. Saya ambil kesempatan belajar bagaimana melontarkan suara yang boleh membantu dalam hal mendeklamasi sajak atau bersyair .Selain saya Penyair Kemala (Datuk A.Kamal Abdullah) juga mengikuti Diari AF yang katanya boleh memberi manfaat di pentas puisi.
Saya merasa lega dan berbangga melihat Marlia Musa, M.Nasir dan Siti Hajar Adnan Abu Hassan bersungguh-sungguh membetulkan sebutan lirik lagu. Terus terang dikatakan bahawa golongan sasterawan/budayawan pernah membangkitkan soal ini di dalam seminar-seminar. Mereka bimbang melihat bagaimana penyanyi-penyanyi muda sekarang tidak menyebut perkataan dengan betul malah mengkucar-kacirkan sebutan bahasa Melayu. Bunyinya Inggeris tak Inggeris, Melayu tak Melayu.
Saya akui Diari AF telah menyingkap realiti kehidupan yang tak mungkin dipertontonkan oleh sebuah drama atau filem. Kita melihat secara real,misalnya, bagaimana seorang gadis kecil dari Pulau Langkawi dengan hari-hari yang pahit. Ia membongkar kehidupan sepasang pemuzik dan penyanyi yang mencari rezeki di hotel-hotel yang menghadapi keperitan bila negara dilanda kegawatan. Sambil menyanyi matanya mencuri melihat nota-nota pelajaran kerana esok akan menghadap peperiksaan SPM. Kita melihat kekuatan semangat seorang kakak yang berusaha demi adik-adik. Kita menonton gelagat seorang pemuda dusun .Ini bukan novel atau drama. Ini cerita sebenar. Di situlah kita melihat anak peneroka yang membawa hasrat untuk membantu ibu bapa. Dan seorang pemuda yang hanya menolong keluarga mengerjakan dusun buah-buahan keluar ke kota membawa bakatnya yang lama terpendam.
Paling menarik ialah menyaksikan bagaimana mereka mengamalkan semangat setiakawan. Mereka bersaingan sesama sendiri tetapi pada masa yang sama membantu memperelok persembahan orang yang disaingi. Kata Adlin Aman Ramli inilah perkara yang paling dikaguminya tentang pelajar-pelajar Akademi Fantasia. Misalny, kita melihat Marsha mengajar Mawi menyanyi tanpa lokek memberikan segala tips yang dia sendiri untuk melontar suara ke hadapan. Si Amylea yang manis itu bersusah payah dan tekun mengajar Mawi menari kerana seperti yang diakui sendiri oleh Mawi “saya ini seorang yang kayu”Benarlah kata Fatimah Abu Bakar, “Di sini kami mahu menyuburkan semangat kasih sayang kerana di luar sana sudah banyak rasa benci membenci.”
Akademi itu menjadi tempat terbaik untuk menyuburkan perpaduan dan integrasi nasional. Lihatlah si Mawi yang ‘lebai’ itu boleh selesa tidur sekatil dengan Felix yang berlainan agama. Bagaimana dengan peminat dan pengundi? Mereka bertelagah di @15 tetapi rasanya cuma berseronok sahaja. Tidak semestinya ini kes orang Semenanjung sokong Semenanjung atau mengundi dengan sentiment kedaerahan kerana pada malam kemenangan Mawi kabarnya diraikan juga di Kuching –mengikut kata seorang chatter @15. Bahkan ia boleh membina silaturrahim peminat sesama peminat yang membuat perjumpaan di sana sini. Misalnya anak bongsu saya yang menyokong Felix telah membina jambatan hubungan dengan beberapa peminat di Sabah.
Sesuatu yang tidak pernah berlaku telah berlaku pada tahun ini ialah kegilaan terhadap Mawi yang sudah pun muncul juara. Begitu hebatnya penangan Mawi yang telah mencetuskan fenomena. Sebagaimana biasa, fenomena akan mempunyai pengaruh terhadap bahasa. Maka fenomena Mawi telah mengeluarkan perkataan-perkataan baru seperti gelombang Tsumawi, Jaworld, demam Mawi, malah mabuk Mawi . Kalau dulu orang kata tunggu kucing bertanduk, sekarang menjadi tunggu rambut Mawi panjang..
Setiap hari sejak AF3 bermula ada saja tulisan di akhbar yang menyentuh soal Mawi. Mawi menjadi bahan usikan di ruangan kartun . Mawi disebut bukan sahaja dalam ruangan hiburan malah di ruangan kesihatan dan sebagainya. Hal ini belum pernah terjadi dalam AF1 dan AF2, kerana Mawi bukanlah sekadar satu ‘happening’ di dalam dunia hiburan. Dia turut diperkatakan oleh para pemikir, professor, doktor dan cendekiawan.
Apakah yang menarik tentang Mawi. Sebenarnya Mawi bukan sekadar pelajar akademi Fantasia yang bersuara lunak, berwajah keMelayuan dan kacak, boleh berzanji, membaca al-Quran, bersilat dan sebagainya. Lebih dari itu, fenomena ini adalah manifestasi satu bangsa yang sedang kedahagaan. Sudah sekian lama bangsa Melayu dilanda duka nestapa dan kebimbangan akibat pelbagai gejala yang menimpa anak muda. Anak-anak muda semakin mengabaikan nilai budaya. Setiap hari hati kita terluka membaca kisah-kisah perbuatan-perbuatan sumbang , penagihan, perlumbaan haram dan menjadi sampah sarap di jalanan. Malah anak-anak sekolah menjadi gangster dan pembunuh. Tidak kurang menyakitkan ialah gejala politik wang dan rasuah yang berleluasa.Empire Melayu seperti Melaka telah menghilang. Budayawan dan Cendekiawan Melayu berduka nestapa melihat bangsa yang semakin hilang ciri ke Melayuannya.Lalu apabila muncul seorang Mawi, di situlah tempat menghiburkan hati. Dia ibarat sedikit penawar untuk sakit yang lama. Hal yang sama terjadi pada Siti Nurhaliza. Saya pernah mendengar seorang pemikir Indonesia berkata pada sebuah seminar antarabangsa. Katanya pada masa ini bangsa Indonesia khasnya generasi muda sedang resah gelisah . Perasaan menjadi kucar kacir akibat hilang identity dan hilang pedoman budaya. Maka Siti Nurhaliza adalah satu-satunya harapan untuk mengembalikan generasi muda Indonesia dan serantau kepada akar budaya Melayu yang sebenar. Siti dianggap sebagai satu faktor penyatuan di Indonesia. Kini faktor itu dikuatkan lagi oleh Mawi. Kita jangka Mawi akan diterima di Indonesia sebagaimana mereka menerima Siti. Malah Mawi ada kelebihan dari Siti Nurhaliza kerana dia sendiri berketurunan Jawa dan bercakap Jawa. Menurut sebuah akhbar, sudah ada barangan Mawi dijual di Medan dan dari Channel 15 terbaca bahawa kemenangan Mawi turut diraikan di Jakarta. ALHAMDULILLAH.
INI SAJAK ANAK SAYA, RAIHANI
Hikayat Si Gondol
(sajak untuk Mawi)

‘’Adapun di sebuah negara
para muda lelanya
lebih kenal Si Gondol
dari orang besar-besar
dan para biaperi.’’

Maafkan kami kerana memilih Si Gondol
kerana suaranya manis madu dara
bergetar bagai bayu teluk
wangi bagai sekebun seroja
meneduhkan serambi rumah kami
mengharumkan selut lumpur bendang kami
sedang mereka punya intan segudang
diam di mahligai kencana
minum dari piala
makan anggur syurga

Kata Si Gondol
‘’hamba ini kayu, tiada arif bertandak’’
Hamba ini kayu
Kaki hamba keras

Tapi kata kami
‘’itu lebih bermakna
dari seribu lihai pencak
yang mencarik dan mengoyak
lebih besar erti
dari yang menari menabur duri
ke kasur mimpi’’.

Maafkan kami kerana memilih Si Gondol
daripada segala mereka yang menggondol.
RAIHANI MOHD. SAAID,(Pusat Kebudayaan, UM.)

Friday, September 09, 2005

DIALOG GENERASI (3)Kata orang tua
jangan ikut resmi ayam
bertelur sebiji riuh sekampung
ikutlah resmi penyu
diam-diam telur beribu

Yang muda berhujjan
datuk sering mengingatkan
jangan riuh seperti ayam
dan kami pun diam
lalu kami menyepi
lalu kami menyendiri
hingga hilang yakin diri
kemudian baru terfikir
kerana diam kami terpinggir


Semakin lama kita menyepi
orang lain menjadi berani
dengan gendang yang rancak
dengan tarian yang galak
memanjangkan kehendak
menuntut dan mengugut
mendesak dan mengasak

Jadi apa salahnya meniru ayam
perlu juga bersuara kuat
dengan sebiji telur berkhasiat
memberi zat menyambung hayat
mengapa perlu segan
ini zaman iklan
tunjukkan kepada dunia
kita juga berupaya
mengapa harus menjadi bangsa
yang sentiasa memendam rasa
jangan takut bersuara
nanti dipijak kepala

Sunday, August 28, 2005Dalam perjalanan ini
hanya sesekali ternampak
dalam apa yang selalu dilihat
lalu terpancarlah kesedaran.

Seperti keretapi berangkat
meninggalkan platform lama
kesedaran pun mengangkat kita
ke arah dewasa.