ZURINAH HASSAN IALAH SASTERAWAN NEGARA MALAYSIA

Tuesday, September 18, 2018


PEMBINAAN METAFORA DALAM BAHTERA BAHASAKU.
Oleh Zurinah Hassan
Adi Badiozaman Tuah, Bahtera Bahasaku.Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka,2016.
Metafora:  Kamus Dewan memberi erti metafora sebagai “Pemakaian kata-kata yang menyatakan sesuatu makna atau maksud yang lain daripada makna biasa atau makna sebenar perkataan yang berkenaan.” Mengikut Owen Thomas (1969) metafora ialah “ A means of expressing one thing in term of another” atau yang diterjemahkan oleh Rahman Shaari sebagai “pernyataan sesuatu dengan menyebut yang lain (Rahman Shaari: 1993:1).
METAPHORE:
meta dan phore . Meta bererti perrtukaran atau peralihan (sense of change of position or condition) dan Phore bermaksud pembawa atau bearer Di sini maksudnya perubahan dan peralihan yang telah berlaku kepada makna perkataan disebabkan penggunaan sesuatu perkataan yang menjadi Pembawa peralihan tersebut.
Perbandingan dua perkara yang berlainan atau berbeza, tetapi mempunyai persamaan hanya di dalam konteks yang dibandingkan. Sebagai contoh, pulau dan impian adalah dua perkara yang berbeza, tetapi mempunyai persamaan di dalam konteks kedua-duanya adalah jauh dan memerlukan usaha penyair untuk sampai ke sana. Dari kaitan ini terciptalah metafora‘pulau impian’ Metafora telah digunakan sejak awal sejarah kehidupan manusia. Manusia menggunakan metafora untuk memberi keterangan tentang sesuatu yang abstrak atau sesuatu konsep yang baru dan sukar untuk diterangkan. Cara yang terbaik ialah mengaitkannya dengan sesuatu perkara yang konkrit , atau fenomena yang dikenali dan mudah difahami oleh masyarakat.
Metafora juga terbentuk dengan adanya tindakan untuk membandingkan sesuatu konsep atau abstraksi dengan sesuatu yang konkrit dan lebih dekat atau lebih dikenali oleh masyarakat. Objek alam merupakan sumber metafora yang terpenting (Zurinah Hassan, 2001). Penyair amat akrab dengan alam seperti laut, sungai, gunung, awan , hujan dan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Sehubungan dengan itu, H.B. Jassin pernah menulis, “Seniman yang halus perasaannya sangat rapat hubungannya dengan alam sekitar. Dalam angan-angannya alam itu hidup juga dan tumbuh-tumbuhan, batu-batu dan bunga-bungaan baginya ialah makhluk yang bernyawa (H.B.Jassin. 1968:114) 
Penciptaan puisi dengan penggunaan alam sebagai metafora ini adalah merupakan penciptaan yang berlandaskan Al-Quran, kerana kitab suci Al-Quran juga diturunkan dengan mengandungi perumpamaan dan misal perbandingan terutama yang dikaitkan dengan unsur-unsur alam. Al-Quran menggunakan perlambangan atau Amsal yang diertikan sebagai “menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dan mendekatkan sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang inderawi (konkrit)” (Ahsin W. Al-Hafidz, 2005:24). Kitab suci Al-Quran juga diturunkan dengan keindahan ayat-ayat yang mengandungi metafora dan misal perbandingan daripada objek-objek alam. Bahkan, Allah SWT berfirman dengan jelas tentang penggunaan unsur
 Bahtera Bahasaku yang menjadi judul kumpulan ini adalah sebuah metafora yang mengumpamakan bahasa sebagai perjalanan menaiki bahtera dan tentunya menempuh laut yang berombak dan badai. - perjalanan diri dan perjalanan kehidupan.
Alam amat penting di dalam proses kreatif
Proses kreatif telah berlaku melalui pertemuan penyair dengan alam, iaitu melalui proses interaksi, interpretasi, dan integrasi dengan alam.
Memberikan anggota tubuh badan manusia
Ia merangkak
Dengan lidah terjulur
Dengan dada penuh nanah
Dan menyanyi
(sajak Sungai Kelang, Latiff Mohidin)

Memberikan sifat-sifat yang lazimnya ada pada manusia spt penyayang, sabar, pengasih,cemburu, setia kpd objek alam
Pantaiku Shamsuddin Jaafar
Senja ini kita bertemu
Panmtaiku yang setia
Selamanya aku mengenangmu dalam mimpi
Betapa kesetianmu tak berubah
Dharmawijaya (peny>) Lafu Kehidupan 1983:230)

melakukan perbuatan manusia, misalnya sekelopak bunga menanti fajar pagi di dalam sajak “Pengemis” oleh T.Alias Taib.
Dari peluhnya
Terpercik harapan
Bagai sekelopak bunga
Menanti fajar pagi.

Maarof (peny.) Bahasa Alam 1983:82)
Teratai
Suatu malam
teratai ditanam
dalam tenteram

suatu subuh
teratai tumbuh
penuh angkuh

suatu senja
teratai dibelai
penuh mesra

suatu waktu
teratai layu
tiada sedu.
Kuala Tatau 71

Puisi ini dengan jelasnya membicarakan tentang teratai. Pada rangkap 1 pembaca mendapat maklumat teratai ditanam di tengah malam Maklumat ini mungkin sahaja merujuk kepada bunga teratai yang literal. Teratai ditanam, teratai dibelai dan akhirnya teratai layu. Ia ditanam, tumbuh dan kemudian layu. Hal ini adalah proses yang biasa. Namun begitu rujukan literal  beralih beralih menjadi rujukan  metaforikal.  Tetapi”meta” kepada rujukan  berlaku dan pembawa meta tersebut berada pada rangkap kedua  iaitu  perkataan “angkuh”.  Sifat angkuh ialah sifat manusia sedangkan bunga teratai tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Maka apabila tiada logika berlakulah metafora. Dua unsur alam yang mendominasi perkembangan puisi ini ialah unsur tumbuhan, ( teratai) dan unsur peredaran hari iaitu malam, subuh dan senja.. Di sini terdapat pemberian sifat manusia kepada teratai iaitu angkuh. Teratai melalui peredaran hari hingga ke senja bila ia dibelai penuh mesra. Namun suatu waktu teratai layu tiada sedu. Teratai yang tumbuh harus berhadapan dengan proses kelayuan. Ini berlaku pada suatu waktu atau bila2 waktu yang tidak dinyatakan atau disebut secara spesifik samada siang atau malam, subuh atau petang, Rujukan metafora yang dibawa oleh kata “angkuh” dihubungkan dengan sifat fizikal bunga tersebut yang cantik dan  cenderung kepada kesombongan. Setelah teratai beralih kepada rujukan metaforikal dengan kata angkuh maka seluruh rujukan yang lain seperti menanam, tumbuh, peredaran hari malam, subuh dan senja juga beralih kepada rujukan metaforikal. Sajak ini juga mengandungi elemen perasaan seperti “harapan” iaitu harapan si penanam dalam menumbuhkan teratai, kasih sayang yang disampaikan melalui “membelai”.. Namun  Teratai yang tumbuh menghadapi saat layu. Kelayuan itu adalah akibat daripada sifat angkuh .
Penggunaan waktu seterusnya ditemui dalam “Kedatanganku” (4)
suatu senja
aku datang bertandang
darah bergulung
hati kosong
dada terbuka
terketar rasa
meminta-minta
Perjalanan hari yang disejajarkan dengan perjalanan diri terdapat dalam sajak Malam ( 51) dan Malam II (55). Dalam Malam ,  waktu malam menjadi waktu yang memberi kebebasan untuk  berimaginasi dan mengekspressi  dengan lebih kreatif.  Namun begitu perkiraan utama ialah kepada “waktu yang singkat dan terhad yang menuntut seseorang untuk cepat bertindak.

kerana tanpa pamitan
kuketuk pintu kamarmu
..............................
menari dan menyanyi
mencari dan mengejar bayang sendiri
dari sudut ke sudut
di atas sebuah pentas kosong
tanpa muzik dan lagu
tanpa pengarah dan penonton

Penyair mentafsir   erti kesingkatan perjalanan  malam. Di sini berlaku proses interpretasi (mentafsir). Proses pembinaan metafora berlaku dengan memberi unsur perasaan kepada malam, iaitu sifat setia. “malam, dalam dakap setianya “
Penyatuan atau integrasi antara perjalanan malam dan perjalanan diri disebut pada baris:
dengan kesementaraan kehadiranmu
dan keterhadan ruang pergerakanku


Malam 11
semakin terasa keterasingan diri
di tengah-tengah dasarmu
bila subuh sudah begitu hampir
dan jawapan belum juga ada
bagi soalan bisu yang lama itu juga
tentang erti kewujudan, cinta dan rindu
satu kembara yang tidak pernah menemukan ketetapan
kerana keterhadan ruang dan daya fikir
apabila terpenjaranya jasad dan perasaan
di kamar usang dan sempit ini
dan jawapan belum juga ada
bagi soalan bisu yang lama itu juga
tentang erti kewujudan, cinta dan rindu
kerana keterhadan ruang dan daya fikir
apabila terpenjaranya jasad dan perasaan
di kamar usang dan sempit ini

di tengah-tengah lautan sepi
yang dan semakin menjadikan diri lebih terasing
dalam hilir mudik gerak arus kali waktu
bila sampai di perhentian ini
masih belum juga mempunyai kekuatan
untuk menjadikan dirimu seorang teman
buat berbicara dan bermesra.


Lagu Malam (16
lihat itu bulan pucat
sepi menghantu di kejauhan sana
bebayang hitam daunan menari

MALAM BUTA
ada mimpi tua
di pondok tua
pada malam buta
tidak bersayap
merebah mimpi di atas atap.

Selain sajak-sajak yang disebut di atas, unsur waktu terdapat di dalam sajak-sajak lain . Dalam Puisi (53) “Katakanlah Malam Sepi Ini di Manakah Puncanya Rindu Ini di Manakah Akhirnya (54).
Citra perjalanan juga terdapat dalam sajak Dalam Perjalanan  (27), membawa gambaran perjalanan diri. Penyajak memperkatakan tentang perjalanan dan hubungan yang “terlalu payah” dalam perjalanan semakin jauh terasa kau tidak akan hilang seakan bayang sendiri Citra perjalanan dibina dengan imej mengejar kaki yang berlari dari ruang ke ruang, ke muara dan pulau.
Antara sajak yang agak lama saya kenali ialah  Tasikmu Tidak Akan Berkocak (40).
Waktu Senja di Pantai Aku Mencari Erti Kewujudan (43)
“Waktu Senja di Pantai Aku Mencari Erti Kewujudan II” (44)  
kira kau mahu tahu juga
sekembalimu nanti
dari perjalanan yang jauh
yang aku tahu hampir menemui noktahnya
pasti sekali di sini
telah kupesan pada laut, kerikil dan pasir
untuk menyanyikan puisi rinduku

kira kau masih mahu tahu juga
mengapa pelabuhan terlalu sepi
dan aku tidak ada menantimu
untuk menghadiah sekalung bunga
mengertilah
penantian yang terlalu lama dan amat menyeksa
telah membunuh kepercayaan
dan menghancur hati seorang perempuan.


Sajak Pencarian 11 (47)
aku sudah tidak kuasa lagi membilang
tempat persinggahan dalam perjalanan ini
terlalu sementara untuk bermakna
sedang aku lebih dari mengerti
yang kekal adalah pelabuhanmu

aku sudah tidak kuasa lagi membilang
tempat persinggahan dalam perjalanan ini
terlalu sementara untuk bermakna
sedang aku lebih dari mengerti
yang kekal adalah pelabuhanmu

Imej perjalanan laut menjadi metafora yang ketara dalam sajak Kembara Ini (57).

telah kita harungi lautan ini
bersama perahu usang
melawan badai dan arus
yang tidak pernah mahu bersimpati
dan ingin memahami
erti pelayaran yang belum selesai
dalam mencari pelabuhan dan
tempat singgahan yang belum bernama
untuk diijabkabulkan
dengan semangat waja
dalam satu kembara bernama hidup
Metafora dari alam lautan terdapat dalam sajak-sajak lain, misalnya Waktu Senja di Pantai Aku Mencari Erti Kewujudan (III)(59)
pantai,
aku pun mencari jejak-jejak semalam
di dadamu
antara pasang surut air laut
berlarian antara kerikil-kerikil tajam
memberanikan diri untuk minta diterima
dalam kewujudanmu
duduk dan bercermin di permukaan laut
antara sisik-sisik ombak dan buih-buih
melihat wajah-wajah retak
  Jeti Tua, Sampan Kolek dan Sebuah Kampung (86).
i
Jika jeti menjadi tempat berangkat, maka sampan kolek adalah kenaikannya yang pertama dalam perjalanan meneroka zaman.
sampan kolek
adalah peneroka zaman
pesisir waktu
mengharungi lautan hidup
memuat dan memunggah pengalaman
pada setiap tempat singgahan
bernama usia

betapa kita telah didewasakan
oleh air laut, hujan malam, dan gerimis senja
setelah sekian lama dalam kembara
( Pertemuan 111 (67))
Erti Dewasa (87)