ZURINAH HASSAN IALAH SASTERAWAN NEGARA MALAYSIA

Monday, April 30, 2012

Rencana ini disiarkan di DEWAN SASTERA MEI 2012 ruangan Bicara Karya.

Penanda Sejarah
Panglima Salleh Selempang Merah

OLEH: ZURINAH HASSAN


Panglima Salleh Selempang Merah (PSSM), yang ditulis oleh Zaharah Nawawi merupakan sebuah novel sejarah setebal 394 halaman yang mengisahkan perjuangan dan kebangkitan orang Melayu menentang kekejaman komunis. Kebangkitan ini terjadi di sekitar Batu Pahat dan Muar, Johor, diketuai oleh seorang yang bernama Salleh bin Abdul Karim dan bergelar “Panglima Salleh Selempang Merah”.Bagi orang yang tidak tahan hati mungkin tidak sanggup membaca secara terperinci atau menghabiskan novel ini. Novel ini penuh dengan gambaran realistik perbuatan kejam komunis terhadap penduduk kampung.

Mengikut Zaharah Nawawi sewaktu ditemui di rumahnya di Subang Jaya pada 25 Disember 2011, peristiwa-peristiwa yang digambarkan di dalam novel ini adalah peristiwa-peristiwa yang benar-benar berlaku sepertimana yang diceritakan oleh beberapa orang yang mengalaminya kepada beliau. Watak-watak yang ditemui di dalam novel ini adalah watak-watak yang sebenar. Ada di antara mereka yang masih hidup pada hari ini. Walau bagaimanapun sebahagian nama-nama mereka telah diubah atas sebab-sebab keselamatan.

Penanda Novel SejarahKamus Inggeris Webster memberi definisi novel sejarah sebagai “a novel having its setting a period of history and usually introducing someone historical personage and events,” (Webster Third New International Dictionary: 2011: 1079) yang boleh diertikan sebagai sebuah novel yang berlatarkan suatu masa di dalam sejarah dan memperkenalkan seseorang atau sesuatu kejadian yang bernilai sejarah. Mengikut The New Encyclopedia Britannica, novel sejarah ditakrifkan sebagai:Work of fiction that attempts to convey the spirit, manners, and social conditions of a past age with realistic detail and fidelity to historical fact. The work may deal with actual historical personages or it may contain a mixture of fictional and historic events. More often it attempts to potray a broader view of a past society in which great events are reflected by their impact on the private lives of fictional individuals. (The New Encyclopedia Britannica V, 1998:948)Dengan berpandukan definisi yang diberikan oleh ensiklopedia Britanica, novel sejarah dapat dirumuskan sebagai sebuah novel yang berlatarkan suatu waktu yang penting di dalam sejarah sesebuah negara. Temanya mungkin menghidupkan kembali semangat perjuangan atau kebangkitan rakyat yang berlaku pada waktu tersebut. Novel sedemikan turut memaparkan keadaan sosial sesuatu masyarakat dengan terperinci dan bertepatan dengan fakta sejarah. Karya tersebut mungkin menceritakan kisah hidup seseorang tokoh sejarah atau mungkin peristiwa-peristiwa sejarah yang mempengaruhi kehidupan watak-watak rekaan.Setakat ini, pembicaraan berkenaan novel sejarah telah dilakukan oleh Mohamad Saleeh Rahamad melalui bukunya Pencerekaan dalam Novel Sejarah (Penerbit Universiti Malaya, 2005). Beliau telah memperkatakan tentang konsep novel sejarah dan perkembangan novel sejarah di Malaysia dari tahun 1930-an hingga 1980-an. Seterusnya, Saleeh menumpukan pembicaraannya kepada novel Zaman Gerhana (A.Samad Ahmad), Panglima Awang (Harun Aminurrashid), Kembalikan Aku ke Laut (Shaari Isa) dan Panglima Salleh Selempang Merah (Zaharah Nawawi).Dalam Pencerekaan dalam Novel Sejarah, Saleeh memetik beberapa pandangan sarjana tentang konsep novel sejarah. Beliau lebih tertarik dengan pandangan Fleishman yang mengatakan bahawa novel sejarah adalah suatu seni imaginasi yang menggambarkan sejarah dengan secara kreatif (imaginative portrayal of history) (Saleeh, 2005: 33). Saleeh merumuskan bahawa novel sejarah adalah karya kreatif yang ditunjangi peristiwa (bernilai) sejarah yang dihidupkan oleh watak-watak sejarah yang selaras dengan latar waktu dan gambaran sezamannya. Meskipun mementingkan fakta-fakta sejarah, pengarang boleh memasukkan gambaran berdasarkan imaginasi bagi tujuan mengindahkan cerita atau menimbulkan kesan realiti dalam novel. Pengarang boleh memaparkan kisah yang telah lama berlaku atau yang berlaku semasa hayat pengarang. Sesebuah novel sejarah harus menggambarkan dengan sebenarnya cara hidup dan adat resam masyarakat di mana peristiwa itu berlaku, membicarakan seorang tokoh sejarah atau beberapa tokoh yang boleh dikenali, dan menggambarkan sesuatu peristiwa masa lalu yang diingati oleh masyarakat (Saleeh, 2005: 33).Novel sejarah menceritakan kembali peristiwa peristiwa penting di dalam sejarah yang mempengaruhi kehidupan rakyat atau mengisahkan kehidupan seseorang watak yang telah memainkan peranan yang besar. Terdapat novel yang tidak memaparkan kisah hidup watak yang sebenar. Dengan kata lain, watak-wataknya adalah rekaan semata-mata. Namun begitu, peristiwa yang dilalui berjalin rapat dengan peristiwa-peristiwa penting di sesebuah negara. Semua kisah hidup yang dipaparkan merupakan refleksi sejarah manusia yang dikutip daripada alam atau kejadian-kejadian yang nyata oleh pengarang Pengarang merenung kejadian atau peristiwa yang telah terjadi, mentafsir, menyaring dan merakamkannya semula di dalam bentuk karya kreatif (novel sejarah). Sebagai sebuah hasil sastera, novel sejarah juga mempunyai unsur cereka, tema dan persoalan, watak dan perwatakan, plot, latar, sudut pandangan dan bahasa sebagai wadah pengungkap. Inilah yang membezakannya daripada wacana sejarah. Saleeh merumuskan bahawa “novel sejarah” ialah karya kreatif yang ditunjangi peristiwa (bernilai) sejarah, dihidupkah oleh watak-watak sejarah (yang dapat dikesan) selari dengan faktanya serta latar waktu dan gambaran sezamannya. Novel sejarah merakam peristiwa sejarah dengan cara yang kreatif berserta penggunaan daya imaginasi tinggi dan dibangunkan oleh struktur cereka (Saleeh, 2005: 33).

Peranan Novel Sejarah

Novel sejarah mempunyai peranan di dalam membentuk pemikiran rakyat. Mengikut Othman Puteh, “Penghasilan novel-novel sejarah sesungguhnya mempunyai peranan penting dari sisi pendidikan dan pembentukan peribadi dalam kalangan pembaca remaja Malaysia” (Saleeh, 2005: xv). Menurut Othman, antara fungsi novel sejarah dalam konteks ini adalah untuk memberikan pengajaran kepada pembaca supaya mereka mengenal diri sendiri dan asal usul keturunan bangsanya, dapat memberikan gambaran hidup masyarakat dengan tepat, dapat menimbulkan atau mencetuskan kembali semangat kebangsaan yang mulai pupus akibat peredaran zaman, dan dapat menanamkan semangat cinta akan tanah air serta bersedia mempertahankan watan daripada sebarang bentuk pencerobohan pemikiran budaya dan penjajahan (Saleeh, 2005: xv). Hal ini turut ditekankan oleh Mana Sikana dalam kertas kerjanya berjudul “Konsep dan Semangat Patriotisme dalam Drama Melayu Moden” sempena Hari Sastera 1983 di Johor Bahru, Beliau mengulas tentang sejarah Melaka yang dihidupkan kembali oleh pengarang semasa dengan tujuan menaikkan semangat orang Melayu:Sejarahnya dihidupkan semula untuk menjelaskan bahawa orang-orang Melayu telah pernah mempunyai sebuah kerajaan yang besar dan tidak mustahil orang-orang Melayu boleh merdeka dan membina tamadun baru. Hang Tuah, Hang Jebat, Tun Fatimah dan ramai lagi di sepanjang sejarah penentangan terhadap penjajahan telah dijadikan sumber teks.Antara pengarang Melayu yang menulis novel sejarah ialah Harun Aminurrashid dan tokoh drama Shahrom Husein. Harun Aminurrashid telah meniupkan api patriotisme melalui perlukisan kembali keperwiraan pahlawan pahlawan Melayu di zaman silam. Tokoh drama , Shahrom Husein pernah berkata “tujuan besar saya mengarang novel-novel agar menjadi pelajaran dan ingatan orang-orang kita yang berjuang dalam politik untuk mencapai kemerdekaan Tanah Melayu setelah dijajah oleh Barat.(Mana Sikana, 1985)

Saksi Sejarah dalam PSSM

Sebagai sebuah “novel sejarah”, PSSM mengutarakan peristiwa-peristiwa penting di dalam sejarah negara. Peristiwa-peristiwa itu mempengaruhi kehidupan masyarakat. Ini termasuklah Perang Dunia Kedua yang membawa huru-hara akibat keganasan MPAJA dan Parti Komunis dalam usaha menguasai Malaya. PSSM menyebut dengan khusus hari Jepun mula mendarat, iaitu pada 9 Disember 1941. Watak protagonisnya, Panglima Salleh, mempengaruhi perjalanan sejarah tempatan dan negara. Waktu yang paling perit ialah selepas Jepun menyerah kalah dan askar British belum didatangkan, sementara Askar Melayu belum diwujudkan. Askar Bintang Tiga tidak melepaskan peluang untuk melaksanakan agendanya dengan bertindak ganas terhadap rakyat. Zaharah Nawawi mengisahkan tokoh sejarah yang benar-benar hidup dan dikenali oleh masyarakat, khasnya di Johor. Menurut Zaharah, beliau mula mendengar nama Panglima Salleh semasa masih kecil. Peristiwa yang paling meruntun hatinya ialah kezaliman komunis membakar rumah ketua kampung dan seluruh ahli keluarganya dibunuh. Zaharah menyaksikan sendiri bagaimana seorang anak sekitar 10 hingga 12 tahun yang cedera parah dirawat dan diselamatkan oleh penduduk kampung. Peristiwa ini tidak dapat dilupakan oleh Zaharah. Hal ini ditegaskan lagi di dalam kertaskerjanya yang disampaikan di dalam seminar Patriotisme Persuratan Melayu dalam Peradaban Malaysia, di UPSI pada 22-23 Disember 2011 yang lalu.Zaharah menulis:Apabila melihat api merah begitu marak dan tinggi menjulang angkasa membakar dan menghanguskan rumah Pak Naib pada jarak hanya sekitarlima ratus meter dari rumah yang kudiami bersama ayah, ibu, kakak,abang-abang, dan seorang adik lelakiku (semuanya sudah jadi Allahyarham) , kakak segera menarik tanganku. Dia mengelek adik lelakiku di pinggang kanan. Tangan kiri kakak menggapai dan memimpin tanganku sambil berbisik meminta agar aku jangan bersuara.(Zaharah:2011) Zaharah juga menceritakan bagaimana pihak komunis memaksa penduduk kampung memberi sumbangan makanan dan ubat-ubatan. Sesiapa yang ingkar dibunuh. Ada yang ditembak di hadapan keluarga, ada yang disula dengan buluh dari dubur hingga ke tekak lalu dicacakkan di hadapan rumah untuk dipertontonkan kepada penduduk kampung agar jadi iktibar. Segala ini mendorong Zaharah untuk menulis novel PSSM. Walaupun pengarang menceritakan kejadian yang berlaku di Johor, khasnya sekitar daerah Batu Pahat, kejadian yang sama berlaku di seluruh negara.

Peristiwa Derita Negara PSSM memaparkan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi kehidupan rakyat pada waktu itu. Akibat peperangan, rakyat sukar mendapatkan barang keperluan seperti garam. Novel ini menceritakan bagaimana sebuah keluarga di Kampung Parit Yaakob begitu kepingin untuk mendapat garam yang dibawa oleh Salleh dalam jajaannya di sana. Sudah lama keluarga tersebut menggantikan perasa garam dengan abu pelepah kelapa. Keadaan begitu terdesak sehingga Pak Cik Suib terfikir untuk membeli garam dengan emas yang disimpan. “Dia terkenang sebiji paun emas peninggalan ibu mentuanya. Paun itu tersimpan sulit di tangan isterinya. Sanggupkah dia meminta satu-satunya pusaka peninggalan arwah ibu mentuanya itu bagi ditukar dengan sekati garam?” (Zaharah, 1991: 11-12). Namun begitu. Panglima Salleh tidak sanggup menerima emas tersebut. Pak Cik Suib menawarkan pula sebiji perahu yang sudah tidak digunakan. Panglima Salleh menolak kedua-duanya dan menghulurkan garam dengan niat bersedekah. Peristiwa yang digambarkan itu bukan sahaja menggambarkan kepayahan yang ditanggung oleh rakyat, tetapi menyerlahkan sifat dan perwatakan Panglima Salleh yang tidak menangguk di air keruh.Kemunculan komunis membawa kesusahan malah kesengsaraan kepada rakyat. Kehidupan bertambah susah kerana mereka menyekat orang Melayu daripada menjual barang makanan kepada Jepun, walaupun Jepun membeli dengan harga yang lebih tinggi. Komunis sangat angkuh. Mereka mengawasi gerak geri rakyat: “Eh, bandar ini kita punya. Ke mana saja awak pergi, kepada siapa saja awak berjual beli semua kita tahu. Kalau awak tak mahu tengok matahari besok pagi, cubalah jual dengan Jepun.” (Zaharah: 11)Dari paparan pengarang, kita dapati bukan orang Melayu sahaja yang terhimpit oleh keganasan komunis, bahkan kaum Cina juga turut menderita. Komunis menzalimi orang Cina yang tidak mahu membantu mereka. Hal ini berlaku kepada watak seorang askar komunis, Ah Chong, yang telah dibelasah kerana tidak bertindak ke atas seseorang di dalam kawasan jagaannya yang menjual barang makanan kepada Jepun.Ah Chong disiksa kerana disyaki bermuka dua. Dia memberitahu Panglima Saleeh “Ada seorang petani Cina. Dia menjual sayur dan telur ayam kepada orang Jepun dalam kawasan jagaan saya. Saya sudah menasihatinya tetapi dia degil. Katanya untuk hidup dia tidak mengira bangsa. Siapa sahaja mahu membeli barangnya dengan harga yang baik, ke situlah dia menjual.” (Zaharah:13).Ah Chong tidak memaksa atau menyiksa orang itu sebab “dialah yang membela saya sejak kecil. Saya tahu dia bekerja keras untuk hidup. Saya tak sampai hati” (Zaharah: 14).

Peristiwa yang digambarkan menyerlahkan unsur kemanusiaan dan sentimen kasih sayang sesama manusia yang masih ada, walaupun di dalam keadaan darurat. Elemen perasaan adalah elemen yang penting di dalam sebuah novel. Kerana sifat perikemanusiaannya, Ah Chong dibelasah dengan kejam.Kesusahan yang ditanggung oleh orang China juga terdapat dalam dialog Ah Lek, “Eh Salleh, kalau dapat senapangkah, pistolkah dari mana-mana bawalah ke sini. Kita boleh beli dengan harga bagus.” “Rupanya tugas awak mengumpul senjata, ya?” usik Salleh.“Mengumpul senjata mudah. Yang saya susah hati, saya dikehendaki menyumbangkan duit sepuluh ribu ringgit. Habis semua pendapatan yang saya kumpul seumur hidup.” Seterusnya Ah Lek berkata, “Susah menjadi orang Cina ni Salleh”.(Zaharah: 15)Orang Melayu dan Cina dipaksa masuk komunis. Jika tidak, keluarga mereka akan dizalimi. Pada permulaan novel, diceritakan bagaimana Panglima Salleh juga telah diugut. Beliau terpaksa menjadi anggota komunis. Beliau dibawa masuk ke hutan tempat komunis bermesyuarat. Ini memberi satu kelebihan kepadanya. Dari sini, beliau mengenal tempat tinggal dan sarang komunis untuk membuat serangan kelak.Komunis juga memerah wang daripada oang berada. Sesiapa yang ingkar akan dibunuh. Komunis membakar rumah terutama rumah orang yang disyaki membelot, sehingga terpaksa lari untuk tidur di dalam hutan. Keperitan ini turut dialami oleh Zaharah Nawawi sendiri.

Tokoh Penanda Sejarah

Selain peristiwa yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, satu lagi ciri penting novel sejarah ialah wujudnya tokoh yang mempengaruhi sejarah, yakni protagonisnya. Seperti kata Zaharah, jika tidak kerana Panglima Salleh, mungkin negara ini sudah jatuh ke dalam pemerintahan Parti Komunis Malaya (Zaharah, 2011). Latar masa semata-mata tidak menentukan nilai kesejarahan sesebuah novel kerana semua novel akan menceritakan sesuatu yang sudah berlaku sama ada baru berlaku atau sudah lama. Hampir semua menggambarkan keadaan masyarakat dan keadaan negara pada masa terbabit. Bahkan novel yang berlatarbelakangkan masa kini akan menjadi masa lampau pada tahun-tahun mendatang. Adakah novel-novel ini juga layak diklasifikasikan sebagai novel sejarah pada ketika itu? Tentulah tidak semua novel yang berlatarkan masa lalu dapat dikategorikan sebagai novel sejarah. Untuk perbandingan, novel Tulang-tulang Berserakan (TTB) karya (SN) Usman Awang yang juga menggambarkan suasana pada zaman darurat. Novel ini mengutarakan kisah watak utama bernama Leman yang menjadi polis di Melaka pada zaman sebelum merdeka. Keseluruhan novel mengisahkan kehidupan Leman sehari-hari yang berhadapan dengan waktu darurat, rakyat yang hidup sukar kerana sentiasa diancam oleh komunis..Berbeza dengan PSSM, TTB lebih menyorot konflik dalaman yang berlaku dalam diri Leman. Leman adalah watak yang dipengaruhi oleh sejarah, sedangkan Panglima Salleh adalah watak yang mempengaruhi sejarah. Sebagai anggota polis, Leman dan kawan-kawannya menggadaikan nyawa untuk menjaga keselamatan dan harta benda daripada ancaman komunis. Jiwanya tertekan bila merasakan bahawa harta benda yang dijaga bermati-matian itu bukanlah kepunyaan anak negeri, bahkan kepunyaan bangsa penjajah. Usman Awang menginsafi bahawa rakyat seperti pekebun kecil berada di dalam keadaan yang perit.

Motif Sejarah dan Peribadi

Seperti kebanyakan novel sejarah, PSSM ditulis dengan motif yang jelas. Zaharah telah mencatatkan di dalam mukadimahnya bahawa novel tersebut ditulis untuk menonjolkan kepahlawanan Panglima Salleh. Kisah Panglima Salleh sangat dekat di hatinya kerana pengarang turut terlibat pada peristiwa kekacauan itu. Beliau juga didorong oleh sebab peribadi. Beliau anak kelahiran Batu Pahat yang pernah menyaksikan sendiri peristiwa pembakaran rumah penghulu kampung, Tok Naib Abdul Kadir dan pembunuhan semua ahli keluarganya. Beliau menyaksikan sendiri mangsa keganasan itu, seorang anak kecil yang jantungnya keluar masuk dari luka di dadanya pada setiap kali dia menghembus dan menarik nafas. Zaharah sendiri sering tidur di dalam semak belukar dengan berbantal akar pokok dikerumuni nyamuk dan agas kerana menghindari daripada muslihat komunis yang tergamak membakar rumah dengan penghuninya (yang sedang tidur nyenyak) sekali. Semenjak itu, Zaharah tidak dapat melupakannya.

Di dalam kekalutan itulah beliau sering mendengar orang menyebut nama Panglima Salleh, kadang-kadang disebut Penghulu Salleh dan ada kalanya Kiai Salleh. Hampir seluruh generasi tua di seluruh Batu Pahat dan Muar mengetahui kisah perjuangan Panglima Salleh bersama pengikutnya yang hanya menggunakan parang panjang. Zaharah menganggap Panglima Salleh seorang pejuang yang seangkatan dengan pahlawan Melayu. Beliau mempunyai strategi yang cukup bijak, sukar dikesan oleh lawan dan kawan.

Mengikut kata Zaharah, beliau merakamkan novel ini “sebagai suatu penghargaan yang tinggi kepada semua wira yang tidak dikenali, yang turut berjuang menegakkan agama, bangsa dan bumi kami yang tercinta daripada ancaman komunis bersama-sama pemimpin unggulnya, Panglima Salleh” (Zaharah: i). Sememangnya Panglima Salleh diiktiraf sebagai tokoh sejarah kerana kehadirannya memberi kesan dan dapat mengubah haluan sejarah.

Proses Kreatif PSSM

Mengikut Zaharah Nawawi, setelah membulatkan tekad untuk menulis PSSM, beliau bercuti dan memohon bantuan kewangan yang berbentuk Dermacipta Dewan Bahasa dan Pustaka. Beliau bersiap sedia untuk meneroka dan mengumpul data tentang pejuang tersebut. Antara langkah awal yang diambilnya termasuklah mencari bahan daripada sumber bertulis.Zaharah membaca buku-buku sejarah yang ditulis, terutamanya tentang kegiatan komunis dan pendudukan Jepun. Beliau juga mengunjungi Arkib Negara untuk mencari bahan dokumen dan keratan akhbar yang mungkin memperkatakan tentang tokoh tersebut, serta peristiwa penting pada tahun latar masa novel yang sedang dirancangnya. Setelah itu, beliau terjun ke lapangan dan menjejaki orang-orang yang terlibat secara langsung, terutama mereka yang turut memikul senjata bersama Panglima Salleh. Zaharah turut menemui sanak saudara dan orang-orang lain yang boleh memberi maklumat. Menurutnya, banyak cerita yang dikutip dari mulut orang-orang tua yang mempunyai persamaan walaupun ada juga perbezaannya. Beliau berhati-hati dan menapis cerita-cerita yang didengar. Seboleh-bolehnya, beliau mendengar sendiri dari mulut orang yang terlibat kecuali jika orang penting yang perlu dimasukkan telah kembali ke rahmatullah. Setelah menjalankan soal selidik, beliau menyusun data untuk memulakan proses penulisan kreatif. Sebagai sebuah karya sastera, novel sejarah juga memiliki unsur cereka, plot dan perwatakan, lantas perlu diungkap dengan bahasa yang sesuai. Tidak semua maklumat yang didapati boleh dimasukkan. Pengarang mesti memilih maklumat yang terpenting pada perkembangan cerita dan perwatakan yang sesuai, terutamanya perwatakan protagonisnya, Panglima Salleh Dari segi perwatakan, tumpuan utama adalah penonjolan sifat-sifat kepahlawanan dan semangat patriotisme watak utama, Panglima Salleh. Pengarang memberikan gambaran yang jelas tentang kehandalan fizikal, ketahanan mental dan kekuatan iman Panglima Salleh. Dalam beberapa tempat di dalam teks, sifat-sifat ini hampir kepada kesaktian. Hal ini misalnya terdapat dalam episod protaganis menewaskan 150 orang pengganas:Di dalam rentetan bunyi yang dahsyat itu Cikgu Salleh terus mendaki dan menebas musuh dengan pedangnya. Tidak sebiji peluru pun yang dapat menjejaskan kulitnya. Pemuda kurus berkulit hitam itu kelihatan begitu hebat dan tinggi besar di hadapan mata mereka. Waktu itu, senjata apa pun yang ada di tangan, tidak digunakan lagi. Tangan lemah tidak berdaya. Lutut menggemeletuk. Badan menggemelugut. Sten-gan di tangan melurut ke lereng bukit. Senapang di bahu jatuh menghempas ibu jari kaki sendiri. Yang masih bertenaga, lari susup-sasap menyelamatkan diri di balik pokok-pokok dan hutan rimba tebal di puncak bukit. Yang tidak sempat lari habis direntas pedang yang hanya sebilah. (Zaharah: 131)

Selain kehandalan fizikal, Panglima Salleh ternyata seorang yang sangat berani bersoal jawab secara lisan untuk menepis arahan ketua komunis. Beliau digambarkan sebagai sangat berani, fasih, tidak mudah diugut dan dapat mengawal diri bila menerima tekanan. Semua sifat ini sangat diperlukan di dalam diri seorang pemimpin: Suasana sunyi sepi. Khali. Kiranya sebatang jarum yang patah gugur di bawah meja pun akan kedengaran. Selepas itu setiap ketua mahupun wakil komunis yang diberi tanggungjawab diminta memberikan senarai nama siapa- siapa yang sudah dibunuh dan siapa pula yang ingkar dan akan menjadi sasaran komunis seterusnya. Salleh mendengar dengan tenang.“Salleh?”“Tidak ada seorang pun yang dibunuh atau yang akan dibunuh.” Balas Salleh, naif, tenang.“Atas alasan?”“Tidak ada seorang pun dalam kawasan saya yang ingkar. Mereka semuanya patuh.”“Tapi kami tidak menerima apa-apa kutipan daripada awak beberapa waktu kebelakangan ini. Adakah duit kutipan itu semua digunakan untuk mendirikan rumah?” Sarjan Chan mencelah.“Tidak. Saya tidak dapat mengutip apa-apa yuran dan cukai kerana mereka tidak mempunyai sesen pun wang di dalam saku. Semuanya sudah diserahkan kepada kita. Barang makanan juga tiada. Tidak ada apa-apa lagi yang dapat kami berikan kecuali keluhan dan air mata.”Deru orang ramai bercakap memenuhi suasana.(Zaharah: 40)Di beberapa tempat dalam teks, Panglima Salleh juga digambarkan sebagai boleh berjalan laju dan tidak terkejar oleh rakan-rakan yang lain. Beliau juga tidak dapat dilihat oleh komunis yang mengepung rumah dan mahu membunuhnya (Zaharah: 43-45). Seperkara yang sangat menarik, isteri Panglima Salleh, Esah juga digambarkan sebagai mempunyai sifat kesaktian, yakni boleh mengetahui atau meramalkan di mana musuh berada. Esah memberi pertunjuk kepada Panglima Salleh dan pengikutnya. Pertunjuk yang diberikan oleh Esah telah banyak membantu mereka menundukkan musuh. Zaharah juga menggambarkan persahabatan Panglima Salleh dengan Ahmad.

Hal ini dapat menambahkan elemen emosi dan kemanusiaan dalam novel di samping menonjolkan kekuatan fizikal protagonis. Ahmad berkebun kelapa dan Salleh berhuma dapat memberikan maklumat tentang cara hidup dan pekerjaan yang dibuat untuk mencari rezeki pada zaman tersebut. Kepintaran Salleh memanjat pokok yang tinggi lurus itu tidak pula boleh disamakan dengan seekor beruk, namun dia boleh dikatakan handal dan pantas juga. Tidak sampai sepuluh minit dia sudah menurunkan dua biji kelapa muda kegemarannya. Kulit tebal bersabut lembut itu ditarahnya dan dia melakukannya seperti seorang yang sudah mahir. (Zaharah: 36) Hubungan akrab Panglima Salleh dengan Ahmad membolehkan Panglima Salleh mendedahkan perkara-perkara rahsia, di samping menguatkan gambaran tentang suasana tegang dan mendebarkan pada zaman darurat itu. Panglima Salleh menyuarakan hal-hal yang mungkin tidak dapat disuarakan kepada orang lain. Oleh kerana Panglima Salleh merasa terlalu akrab dengan Ahmad, beliau telah terlepas kata dan mendedahkan penglibatannya di dalam pasukan komunis. Jawapan Ahmad pula banyak menggambarkan kepayahan dan himpitan hidup yang dialami rakyat. Semua ini terdapat di dalam dialog berikut:“Oh, aku ada mesyuarat di dalam.” Salleh terlepas kata. Di bawah sedar dia sedang memecahkan rahsia yang selama ini dijaganya begitu rapi. “Maksudnya?” Ahmad menagih penjelasan, “Di dalam mana?”“Dalam hutan,” balas Salleh perlahan. Matanya memanahkan sinaran menduga ke mata Ahmad. “Kau terperanjat?”. “Tidak. Itu perkara biasa sahaja sekarang. Kalau masa aman dulu, aku bukan terperanjat lagi, tapi terus cabut lari, kalau tak pun jatuh pitam.”“Aku dilantik menjadi ketua komunis Melayu waktu di hutan Seri Medan dulu lagi,” terang Salleh perlahan. “Untuk hidup, kita terpaksa lakukan apa yang disuruh. Kalau tidak, kita tak akan selamat. Tak usah bimbang. Bukan kau seorang sahaja yang menghadapi masalah ini.” (Zaharah: 39- 40)

Walaupun mengikut kata Zaharah, beliau menurunkan rentetan peristiwa yang benar-benar berlaku, namun sudah tentu proses kreatif “pencerekaan” memerlukan daya imaginasi termasuk penggunaan unsur alam untuk menggambarkan suasana ketegangan dan membina unsur suspen. Ketibaan Salleh di khemah Bintang Tiga di Bukit Alam amat menyeramkan perasaannya … Apakah ini hari terakhir dia dapat melihat matahari? Dan pondok kecilnya yang sedang tenggelam di dalam selimut hijau daun-daun yang lembut beralun? Dan malam terakhir dia dapat melihat kerdipan bintang di langit? Dan malam terakhirnya menikmat sinau-seminau cahaya bulan purnama yang tidak pernah mengenal erti sengsara dan peperangan. Mungkin. Mungkin. Mungkin. (Zaharah: 41)Faktor masa amat dominan dalam menentukan arah kreativiti pengarang, serta memainkan peranan penting dalam pencerekaan novel sejarah.

Masa yang melatari sesebuah novel sejarah tidak sama, oleh itu, sumbernya juga berbeza. Pengarang mestilah mencipta dan memasukkan unsur rekaan yang bersesuaian dengan zaman yang diceritakan. Pengarang membina perwatakan berdasarkan maklumat (bertulis atau lisan) yang diperolehi dan tidak boleh dibuat sewenang-wenangnya. Dalam konteks ini, seorang pengarang yang menulis tentang sejarah lampau adalah lebih bebas kerana terlepas daripada pemerhatian yang ketat daripada waris tokoh-tokoh sejarah atau sesiapa sahaja yang berkaitan peristiwa yang dicerekakan, tetapi sebaliknya pengarang yang menggunakan sejarah baharu akan berhadapan dengan pengawasan waris tokoh yang mungkin menyekat penceritaannya.

Latar masa PSSM ialah tahun 40-an dan dikira sebagai peristiwa yang baru berlaku. Di sini pengarang mestilah lebih berhati-hati supaya tidak menyinggung perasaan pewaris-pewaris yang masih hidup. Seringkali pengarang juga terpaksa membuat penyaringan terhadap fakta agar pembinaan wataknya tidak sampai menjatuhkan air muka keluarga watak itu sendiri. Hal ini akan mendorong pengarang menulis yang terbaik untuk pencerekaan teks sejarah kreatif. Sememangnya, hal inilah yang terpancar dalam proses kreatif Zaharah yang payah.

Novel sejarah mestilah berpaksikan kebenaran sejarah dan pengarang bertanggungjawab untuk menceritakan kebenaran dan sekali gus bertanggungjawab untuk mempertahankan kebenaran. PSSM berdaya untuk berdiri menceritakan kebenarannya, lantas mempertahankan kebenarannya.

Friday, April 27, 2012

NAMPAKNYA minat dalam deklamasi puisi semakin subur dengan tertubuhnya Kelab Penyair dan Deklamator Gapena dan grup deklamator DEKMAL. Baguslah kerana dengan kegiatan itu puisi dapat disemarakkan di tengah masyarakat. Saya pernah menjadi hakim Sayembara Deklamasi Puisi yang dijalankan oleh pelbagai pihak, khasnya Sayembara Deklamasi Puisi Hari Kebangsaan yang diterajui oleh GAPENA sebagai satu acara sambutan Bulan Kemerdekaan.


Wednesday, April 18, 2012Alhamdulillah saya telah dapat menunaikan tanggungjawab yang diamanahkan iaitu membimbing peserta dalam Bengkel Penulisan Kreatif pada 17 April 2012 di Dewan Semarak Akademi Pengajian Melayu. Antara lain, saya memperkatakan tentang elemen-eleman di dalam karya kreatif.


ELEMEN-ELEMEN DALAM KARYA KREATIF.

Karya kreatif atau karya sastera baik puisi, novel, cerpen, skrip (drama atau filem), bahkan lirik lagu yang baik mengandungi:
Realiti
Imaginasi
Pemikiran
Emosi

Sebuah karya kreatif berbeza dari sebuah rencana sebagaimana sebuah filem cereka berbeza daripada sebuah filem dokumentari. Seorang sasterawan menulis untuk menyampaikan sesuatu pemikiran yang difikirkannya penting untuk bangsa dan masyarakatnya. Seorang sasterawan menulis tentang sesuatu yang bermain di fikiran dan perasaannya. Oleh itu dia mereka-cipta karya yang dapat menyentuh perasaan pembaca dan dari sentuhan emosi ini pembaca akan terangsang untuk turut berfkir tentang apa yang diutarakan oleh penulis tersebut. Sebuah cerpen atau novel yang baik tidak semata-mata mengandungi cerita dan sebuah puisi bukanlah semata-mata susunan kata-kata tetapi mengandungi pemikiran yang memberi kesan kepada pembaca.

Puisi adalah pemikiran dan pendapat penyair tentang sesuatu perkara atau isu. Tanpa pemikiran atau mesej, ia akan hanya menjadi permainan kata-kata yang kosong. Sebelum menurunkan idea di atas kertas, seorang penulis perlulah jelas tentang apa yang mahu diperkatakan, apakah mesej dan amanat yang mahu disampaikan. Sebuah sajak adalah satu gagasan yang hendak dikemukakan kepada orang ramai.

Novel, cerpen , drama menyampaikan cerita. Sebuah cerita mestilah mengandungi watak (kepada siapa cerita itu berlaku) dan konflik (apa yang berlaku yang menyebabkan cerita ini terjadi).
Pengadunan Unsur Realiti dan Imaginasi akan membina Emosi dan merangsang Pemikiran.
Contoh : Situasi: kehidupan nelayan di Pantai Timur.
Tulisan deskriptif atau dipanggil non kreatif: mungkin berbunyi begini:
Di Pantai Timur Semenanjung Malaysia terdapat nelayan-nelayan yang hidup miskin, hanya mengharap kepada tangkapan. Laut kadang-kadang bergelora dan ada di antara mereka yang hilang di laut. Mereka selalu mengimpikan kehidupan yang lebih baik tetapi mereka terus tinggal di dalam kemiskinan. Ada nelayan yang hilang di lautan meninggalkan isteri dan anak yang masih kecil dan perlukan wang untuk hidup. Kehidupan keluarga mereka tidak terjamin. Masa depan tidak menentu. Anak nelayan diingatkan supaya mengenang jasa ayah mereka yang telah berkorban untuk mencari rezeki untuk keluarga dan juga untuk rakyat yang memerlukan ikan untuk makan.
Kita lihat bagaimana situasi ini digambarkan secara kreatif iaitu dalam lirik lagu.

Burung Camar hinggap di jejari
Seorang nelayan sedang bermimpi
Mimpi tentang duyung
Mimpi tentang untung
Biduk hanyut dibawa ombak
Laut Cina Selatan

Dalam mimpi berkata sang duyung
“Wahai nelayan kau anak laut
Di sini tempatmu
Di sini rezekimu
Pengorbanan yang kau lakukan
Ada balasannya”

Mega mendong
Laut pun bergoncang
Nelayan tersentak biduk sesat haluan
Sang mentari terlindung
Pantai tak kelihatan
Tawakkal jalan akhirnya

Dalam pondok kecil beratap rumbia
Seorang ibu memandang hari muka
Sambil ia menyusukan bayi yang kehausan
Ufuk timur hilang dari pandangan

Wahai anak yang sedang menangis
Mungkin kini engkau tak mengerti
Bila kau dewasa dan pandai nanti
Pengorbanan ayahmu sayang
Jangan kau lupakan

Lirik ini menggambarkan keadaan seorang nelayan yang sedang bermimpi. Bila dia mengatakan Burung Camar hinggap di jejari, sudah tentu kejadian yang digambarkan sedang berlaku di tengah laut. Nelayan sedang bermimpi di tengah laut bukan sedang tidur atau berbaring di rumahnya. Mimpi itu ialah Mimpi tentang duyung dan Mimpi tentang untung. Ada dua elemen di sini elemen imaginasi dan elemen reality. Duyung ialah unsur imaginasi dan untung ialah realiti kehidupan. Dia bermimpikan duyung kerana duyung adalah imej dari lautan menandakan dia adalah seorang yang akrab dengan laut. Dia berfikir tentang untung nasibnya dan keluarganya. Dia bermimpi atau sedang mengharapkan nasibnya akan menjadi lebih baik. Pada ketika itu kesan visual perahu yang hanyut dibawa ombak Laut Cina Selatan.

Kemudian terdapat gambaran alam tentang mega mendung atau awan yang tebal. Awan tebal membawa warna yang murung. tentang keadaan laut yang bergoncang atau bergelora. Nelayan tersentak atau menjadi panik kerana biduk sesat haluan.Dia tidak dapat lagi mengawal biduknya. Suasana gelap dan dia sudah tidak tahu mana arah pantai. Sang mentari terlindung.Pantai tak kelihatan. Nelayan hanya dapat berserah kepada Allah dan bertakawal. Demikian juga kehidupan kita kita hanya dapat berserah dalam menerima ujian Allah.

Pendengar tidak diberitahu apakah kesudahannya. Adakah nelayan terselamat. Pendengar hanya di tinggalkan dalam keadaan tidak ketentuan. Pada waktu yang sama suasana tidak ketentuan itu juga dialami oleh seorang ibu yang berada di dalam pondok kecil beratap rumbia. Ibu tersebut kemungkinan isteri kepada si nelayan yang sedang dilanda rebut di lautan. Pondok kecil beratap rumbia adalah tanda tanda kemiskinan. Dia memandang hari muka ertinya memikirkan tentang suatu keadaan yang tidak menentu dan memikirkan bagaimana nasib anak nya yang ketika itu sedang kehausan dan sedang. Keadaan yang membimbangkan ini ditambah lagi dengan Ufuk timur yang hilang dari pandangan. Satu gambaran betapa gelapnya masa depan yang akan ditempuh.Anak itu digambarkan sebagai kehausan dan menangis.

Di dalam lagu ini ada pesanan bahawa nelayan yang kerdil dan miskin itu tetap ada sumbangannya kepada kehidupan manusia.

Lirik lagu ini dikemukakan untuk memperlihatkan bagaimana Emosi dibina dengan penggunaan unsur alam. Obejk-objek alam yang digunakan untuk membina suasana kesusahan , sedih, bimbang dan tidak menentu:

Biduk hanyut dibawa ombak,
Laut Cina Selatan,
Mega mendung,
Laut bergoncang
biduk sesat haluan,
mentari terlindung
pantai tak kelihatan,
pondok kecil beratap rumbia,
bayi yang kehausan,
Ufuk timur hilang dari pandangan


Semua karya kreatif terutama cerpen dan novel,drama mesti mempunya cerita. Cerita adalah elemen penting yang membezakan sebuah novel dari genre lain. Sebuah novel adalah karya fiksyen yang merupakan kisah yang berlaku kepada watak watak khasnya watak utama.Cerita mengandungi plot dan konflik. Keseluruhan cerita adalah bagaimana timbulnya konflik dan bagaimana watak mengatasi atau menyelesaikan konflik tersebut.
Pengarang menulis untuk menyampaikan reality yang dihadapi oleh masyarakatnya. Tetapi untuk menyampaikan reality dia memerlukan imaginasi. A.Samad Said menulis Salina misalnya untuk menceritakan tentang suasana pada musim susah , keadaan masyarakat dsbnya. Jadi pengarang mengwujudkan watak Salina. Watak ini mungkin wujud tetapi dengan nama yang lain. Pengarang mungkin memerhatikan beberapa watak yang memiliki sifat-sifat dan menjalani kehidupan yang perit, lalu semua itu dituangkan ke dalam satu watak yang diciptanya.Jadi kita boleh sifatkan sebagai imaginasi yang bersandarkan realiti.
Contoh: cerpen SUMPAH KUALA KEDAH (Dewan Sastera 2011).
REALITI
Pada umumnya saya ingin menyatakan tentang gejala keruntuhan moral anak muda, yang sangat membimbangkan. Anak muda mati di jalan raya kerana lumba haram, mengambil dadah dan sebagainya. Mereka merosakkan diri sendiri. Saya mencari-cari bagaimana hendak menyampaikan semua ini di dalam karya kreatif, cerpen atau sajak.
Idea itu datang bila saya membaca memoir Tun Mahathir bekas PM Malaysia A Doctor in the House. Dr. Mahathir mencatatkan satu peristiwa yang terjadi semasa beliau masih muda, yang tidak dapat dilupakan dan sangat menyakitkan hatinya. Beliau pernah melihat polis Siam menendang seorang tua Melayu rakyat Kedah kerana tidak berdiri tegak ketika lagu kebangsaan Siam dimainkan. Saya yang membaca juga merasa sangat sakit hati. Saya juga berasal dari Kedah yang dijajah oleh Siam itu. Saya telah membaca tentang penyiksaan yang dilakukan oleh Siam ke atas rakyat Kedah misalnya yang ditulis oleh seorang tentera laut British The Blockade of Kedah.

IMAGINASI
Untuk menuangkan fakta-fakta ini ke dalam karya kreatif iaitu cerpen, saya memerlukan imaginasi. Saya mencipta watak Darus, seorang tua yang ditendang oleh polis Siam dan cucunya Ayub. Ayub itu ada mirip Dr. Mahathir, belajar di SAHC. Ayub tidak dapat melupakan kesakitan telah dideritai oleh datuknya dan segala penderitaan yang dihadapi oleh keluarganya pada musim Jepun. Bila perang tamat, Ayub Berjaya ke Universiti Malaya (di Singapura). Ayub jadi orang penting dan dia berminat dengan sejarah Kedah. Di hari tuanya Ayub (sekarang Datuk) sentiasa mengenang datuknya yang dizalimi dan negerinya yang dirundung malang. Dia kesal setelah tiada lagi bangsa asing yang mengkasari rakyat tempatan, rakyat tempatan pula yang menginayai diri mereka sendiri dengan berlumba di jalan raya hingga ada yang patah kaki atau mati. Rakyat tempatan yang hidup macam bangkai bernyawa kerana mengambil dadah.
Ini adalah imaginasi tetapi saya perlu membaca tentang keadaan geografis, dan latar belakang masyarakat Kedah pada waktu-waktu terbabit. Misalnya rupa matawang yang digunakan, syiling gambar King George bertukar wang kertas gambar pokok pisang untuk menunjukkan perubahan politik dan pemerintahan.

EMOSI
Elemen emosi dan deria dibangkitkan melalui kasihsayang Ayub kepada datuk. Kesakitan yang dialami datuk kerana ditendang, kemarahan dan dendam Ayub terhadap penjajah, kerisauan dan kebimbangan Ayub terhadap masadepan anak-anak bangsa yang tidak sedar dan insaf. Ayah ibu yang hidup di dalam kesedihan kerana anak cacat tercedera.
Pemikiran: Anak-anak muda perlu sedar akan nasib mereka dan peranan mereka di dalam negara.
Cerpen KERONGSANG BERLIAN WAN TEMPAWAN, Dewan Sastera April 2011
Cerita tentang tanah orang Melayu yang bertukar tangan. Wanita bangsawan Kedah terpaksa melepaskan tanah mereka kerana tidak dapat membayar hutang kepada Arab dan Ceti. Kaum Arab ni mendekati wanita bangsawan pada mulanya dengan mengajar agama selepas itu menjual emas dan berlian . Barang-barang ini boleh dihutang. Wanita2 bangsawan yang kebanyakannya tidak berpelajaran mudah dimanupulasi. Bila tidak dapat membayar hutang, satu demi satu tanah terlelong. Hal ini memang sudah menganggu fikiran saya. Hal seperti ini memang sudah lama berlaku setidak-tidaknya di Kedah
Idea yang tumbuh samar-samar ini kemudian diperkukuhkan setelah membaca buku Sejarah dan Sosioekonomi Wanita Melayu Kedah 1881-1940 tulisan Mahani Musa. Saya merasa sangat tersentuh bila mengetahui begitu banyak tanah orang Melayu (sebahagian darinya adalah tanah yang dulunya dimiliki oleh wanita-wanita bangsawan) jatuh ke tangan orang asing.
REALITI
Buku tulisan Mahani Musa itu adalah penulisan akademik yang berdasarkan research dan tujuannya ialah untuk menerangkan fakta yang benar-benar berlaku atau yang menjadi fakta sejarah dan sosio ekonomi sebuah negeri. Fakta ini membantu saya menghasilkan sebuah cerpen.

IMAGINASI
Sebagai sebuah cerpen ia mesti mengandungi cerita, plot, perwatakan. Saya bina cerita tentang seorang yang saya namakan Umar. Cerpen ini berkembang dari sudut pandangan Umar yang menceritakan tentang neneknya yang pada masa muda bekerja di rumah keluarga diraja bernama Wan Tempawan. Umar belajar di Universiti dan berkawan dengan Tengku Amir. Watak2 seperti Umar, nenek , Wan Tempawan dan Tengku Amir bukanlah watak yang benar-benar wujud. Kisah kisah seperti nenek bekerja di rumah keluarga diraja tidak penting untuk disiasat samaada benar-benar berlaku atau tidak. Tetapi melalui watak-watak dan kisah-kisah itulah dapat dikemukakan hal yang sebenarnya hendak dikemukakan iaitu kisah tanah-tanah orang Melayu yang hilang dan bagaimana kehilangan itu berlaku. Umar mengetahui tentang kehidupan keluarga diraja melalui nenek. Bagaimana nenek sebagai seorang kampung tahu tentang keluarga diraja? Nenek dijadikan sebagai anak orang gaji yang pernah bekerja di rumah orang bangsawan
EMOSI
Emosi utama dalam cerpen ini ialah kesedihan Tengku Amir atas kehilangan tanah datuk neneknya, ditambah dengan kasih sayang Umar kepada nenek dan taat setia nenek terhadap kerabat diraja.
PEMIKIRAN
Semua orang harus memikirkan tentang kehilangan tanah-tanah Melayu dan berwaspada dengan pelbagai tektik yang digunakan untuk mendapatkan hak milik tanah.
Bahasa dalam Puisi
Karya sastera mengemukakan Pemikiran melalui sentuhan emosi atau deria. Karya sastera yang bermutu adalah jalinan yang harmonis di antara penggunaan bahasa, gaya penceritaan dan subjek yang disampaikan.
Cara penyair menggunakan bahasa dikenali sebagai Gaya Bahasa yang menjadi identiti seorang penyair. Bahasa dalam puisi mengandungi:
Kesan audio,dan kesan visual. Dan kedua ini berpadu menyampaikan makna puisi.
Kesan audio atau kesan bunyi merujuk kepada cara penyair menyusun kata-kata dengan menggunakan unsur-unsur rima (rima akhir, rima awalan, dalaman) , asonansi dan aliterasi, ulangan perkataan , bilangan sukukata pada setiap baris dan bilangan baris pada setiap rangkap. Unsur bunyi ini lebih terikat dan teratur di dalam puisi tradisional. Namun begitu kesan irama ini menambah nilai puitis dan estetika di dalam puisi moden di samping memperdalam maksudnya.


Yang paling menonjol ialah penggunaan simile, personifikasi dan metafora. Simile menekankan aspek penyamaan. Misalnya ialah “garang seperti harimau” Personifikasi terjadi bila objek tidak bernyawa diberikan sifat-sifat atau perlakuan sebagai orang atau objek-objek yang bernyawa. Misalnya “keangkuhan membawa padah”

Metafora berlaku apabila perkataan-perkataan yang digunakan mempunyai makna yang menyimpang dari maknanya yang asal atau makna yang literal. Bererti telah terdapat pemindahan atau penyimpangan makna di dalam kata-kata. Ia tidak lagi dapat dirujuk secara literal . Metafora dapat dikesan apabila:
• Terdapat gandingan dua perkataan yang pada asalnya tidak mempunyai hubungan yang jelas di antara satu sama lain, dan gandingan tersebut menerbitkan makna baru.: seperti gunung harapan, gelombang kenangan dan sebagainya. Dua perkataan tersebut tidak mempunyai kaitan dari segi makna di antara satu sama lain.. Biasanya dua perkataan itu adalah dua katanama dan bila digandingkan ia menerbitkan maksud yang lain. Contoh: ranting masalah (dari sajak Rahman Shaari, ”Jalan Sukar”), , perahu hidup (T.Alias Taib, Tukang Gunting) atau taman kecintaan (Ahmad Sarju: Nyanyian Kecil Anak Seniman).
• Terdapat penggunaan kata-kata yang pada awalnya mempunyai makna literal. Tetapi makna-makna literal itu bertukar menjadi makna metaforikal disebabkan hadir sesuatu perkataan yang menjadi ”penukar”nya

Dengan gandingan itu perkataan pertama bertukar menjadi katasifat dan berfungsi menerangkan perihal perkataan yang kedua. Perkataan kedua adalah nama abstraksi iaitu masalah, hidup dan kecintaan. Dalam ranting masalah, yang hendak diterangkan ialah perihal masalah.. Perkataan ranting, perahu dan taman menjadi kata sifat kepada masalah, hidup dan kecintaan. Ranting menerangkan perihal masalah yang beranting atau bercabang-cabang . Perahu menggambarkan hidup yang serba kekurangan dan terumbang ambing di atas ombak seperti perahu. Kata Taman dapat menggambarkan keindahan pada rasa kecintaan.

Elemen dalam metafora

Di dalam sebuah metafora akan dapat dikesan tiga elemen
1.Maksud yang hendak disampaikan oleh penyair misalnya kasih sayang, kerinduan, ketabahan, keresahan dan sebagainya
2.Perantara yang digunakan bagi penyampaian maksud. Ini juga bermakna sumber darimana penyair mendapat metaforanya.Misalnya bunga, ombak, laut, gunung dan sebagainya.Sumber metafora atau sumber anologi akan dipengaruhi oleh budaya,persekitaran dan peribadi penyair. Seorang penyair Islam akan menulis tentang jaring labah-labah dan tasbih (misalnya 'gunung membiru anggun dalam tasbihnya- Mim Lima, Kemala). Penyair di tengah kota mengambil metafora dari sungai tercemar ( sungai-sungai hitam berarus songsang- “Hutan-hutan Batu”, Shafie Abu Bakar), Imej juga dipengaruhi oleh latar masa. Dengan itu kita temui pada tahun 1944 iaitu zaman pendudukan Jepun, tulisan Masuri S.N. yang menggunakan 'bunga sakura' dan 'matahari pagi' sebagai lambang semangat juang.

Keperluan metafora:
Metafora diperlukan bila penyair ingin menggambarkan sesuatu perasaan atau pemikiran yang berunsur abstrak. Misalnya untuk menggambarkan kasih sayang, impian dan kerinduannya. Perasaan yang abstrak tidak dapat dipotretkan secara konkrit. Oleh itu penyair mencari sesuatu yang lain yang boleh dilihat dan dirasai dan yang lebih dekat dengan deria dan pengalaman pembaca. .Biasanya sesuatu yang abstrak diidentifikasikan dengan sesuatu yang konkrit. Kerana fikiran manusia lebih mudah memahami sesuatu konsep baru jika diilustrasikan dengan sesuatu yang konkrit.
Dari sini penyair membandingkan atau menyamakan misalnya:
Untuk menggambarkan kasih sayang dia menggandingkannya dengan sesuatu yang indah, katakanlah dengan bunga yang sedang berkembang mekar. Ini membenihkan metafora seperti ‘bunga cinta’ ,’kuntum kasih’.
Untuk menggambarkan perasaan kecewa atau putus harapan dia menyamakan dengan kegelapan pada malam hari. Maka terbitlah metafora seperti “malam di jiwa”,
Perantaraan boleh datang dari beberapa sumber. Fenomena, wira folklore , unsur alam. Di antaranya unsur alam didapati lebih menonjol. Membentuk metafora dari unsur alam bererti mengasosiasikan unsur alam dengan kehidupan manusia.
Kaedah pembentukan metafora (menghubungkan alam dan manusia
• Pemberian anggota tubuh atau badan manusia seperti mulut, lidah, tangan , rambut sebagaimana terjadi dalam ungkapan, 'kaki gunung', 'di tangan takdir', 'di dada rimba', 'mata pena'. Sebuah sajak yang memperlihatkan unsur ini ialah “Sungai Kelang”oleh Latiff Mohidin.
Ia merangkak
dengan lidah terjulur
dengan dada penuh nanah
..................................
dan menyanyi
dengan rambut terbuk
• Unsur alam mempunyai sifat-sifat seperti manusia misalnya gagah, perkasa, tabah, pengasih,pendusta, megah, sombong dan lain-lain. Contohnya, Mansur Ahmad Saman menyifatkan gunung sebagai perkasa, lembah sebagai megah dan sungai sebagai tabah dalam puisinya “Sungai”
gunung yang agung dan perkasa
dan lembah yang megah dan indah
akhirnya
lenyap dikikis sungai
yang rendah
dan lebih tabah
• Unsur alam melakukan perbuatan manusia sepertimana yang ditemui dalam personifikasi.Sajak Sungai Kelang oleh A.Latiff Mohidin berbunyi:
Siapakah yang meratapmu
kalau tidak hujan

Penyair juga memindahkan perasaan manusia ke dalam objek alam. Bila penyair berduka maka katanya “bulan berduka” dan bila ia gembira dia menulis “bulan tersenyum”.Objek yang sama mempunyai Di dalam ketiga-tiga cara yang disebut dapat dilihat bahawa penggunaan unsur alam mempunyai persamaan. Ia terjadi kerana penyair beranggapan bahawa alam mempunyai hubungan yang erat dengan perjalanan hidup manusia.Walaupun penyair menggambarkan sesuatu objek alam di dalam puisinya, namun maksud sebenar ialah kehidupan manusia.
Sumber alam mempunyai hubungkait yang rapat dengan kehidupan dan perasaan manusia. Sejak awal sejarah manusia, animisma yang mempercayai bahawa setiap objek alam mempunyai semangat masing-masing. Misalnya matahari dikaitkan dengan kuasa dan harapan kepada manusia, sungai adalah sumber air lalu dikatakan menjadi punca rezeki dan sumber kehidupan. Penelitian puisi-puisi moden akan menunjukkan bahawa sebahagian metafora masih bertolak dari pandangan-pandangan yang serupa.
Dari pandangan Islam, seluruh alam adalah tanda kebesaran Tuhan. Manusia hendaklah merenung dan mengambil iktibar dari segala yang berada di keliling mereka kerana segalanya mengandungi makna dan memberi pengertian terhadap kehidupan yang dilalui. Al-Quran juga mengingatkan manusia tentang keajaiban kejadian alam yang menjadi tanda kekuasaan Ilahi.Misalnya terdapat ayat di dalam Surah Al-Baqarah ayat 164 yang bermaksud:

Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan (pada)pertukaran malam dan siang, dan (pada) kapal-kapal yang belayar di laut dengan membawa benda-benda yang bermunafaat kepada manusia demikian juga (pada) air hujan yang Allah turunkan dari langit lalu Allah hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya, serta ia biakkan padanya dari berbagai jenis binatang, demikian juga (pada semua itu) ada tanda-tanda yang membuktikan keesaan Allah, kekuasaan-Nya kebijaksanaan-Nya dan keluasaan rahmat-Nya bagi kaum yang mahu menggunakan akal fikiran.

Kitab suci Al-Quran juga diturunkan dengan keindahan ayat-ayat yang mengandungi metafora. Bahkan, Allah s.w.t. berfirman dengan jelas tentang penggunaan metafora ini. Hal ini dapat dilihat di dalam ayat 26, Surah Al-Baqarah yang bermaksud:
Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja (seperti) nyamok hingga ke suatu yang lebih daripadanya (kerana perbuatan itu ada hikmatnya) iaitu kalau orang-orang yang beriman maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka

Kesimpulannya: Untuk menjadi seorang penulis, anda mesti rajin mendalami ilmu, rajin membaca dan merenung tingkah alam untuk mempertajamkan persepsi tentang kehidupan. Anda sepatutnya berminat dengan karya orang lain lebih-lebih lagi karya-karya besar. Membacalah untuk memperkaya perbendaharaan kata dan kepandaian menyusun kata-kata dan mempertingkat daya penggunaan bahasa.

Saturday, April 14, 2012

SEMBILAN CABARAN WAWASAN 2020: CABARAN PERTAMA

MEMBINA BANGSA MALAYSIA YANG BERSATU PADU
STOK LAMA BUKU INI MASIH ADA DIJUAL DGN HARGA RENDAH
RM 10.OO TERMASUK BAYARAN POS.
Msg saya di fb Zurinah Hassan
atau msg HP 016 2598049. Berikan nama dan alamat. Buku akan dipos dgn pos expres

Friday, April 13, 2012

Salam, hari ini mahu bercakap tentang sajak saya Dosa Peragut. Sebuah karya kreatif mengandungi elemen realiti dan imaginasi yang bertujuan mengajukan pemikiran melalui sentuhan emosi. Sajak ini tersiar di Dewan Sastera tahun lalu. Lupa pula bulan berapa . Yang pasti bukan awal atau hujung tahun.

Dosa Peragut

Terbaring sakit begini
aku mula mengerti
dosa itu daki
yang mengkaratkan hati

Bertahun-tahun aku menjadi peragut
tidak pernah merasa bersalah
sebaliknya aku marah-marah
kepada pemerintah
pemimpin bermewah mewah
membazir wang rakyat
punca jenayah meningkat

Politik berserabut
ekonomi kalut
bagaimana aku boleh hidup
kalau tidak meragut

Tanpa rasa terkilan
kutunggu mangsa di jalan
Hinggalah hari itu
kuekori seorang perempuan
kurentap bag yang disandang
dia cuba menghalang
kutolak jatuh terlentang
kulihat kepalanya berdarah
apakah lukanya parah?

Jeritannya memanggil sekawan pemuda
mereka membelasahku setengah mati
sebelum menyerah ke polisi

Siang tadi aku dibawa ke pengadilan
mendengar pertuduhan
aku peragut kejam
menzalimi seorang ibu yang sedang berjalan
mencari ubat untuk anak yang demam
dengan sekeping RM lima puluh yang baru dipinjam.

Ya, dalam dompetnya hanya RM lima puluh
tetapi itu aku tidak hairan
pendapatanku memang tidak pernah lumayan
mangsaku selamanya orang-orang miskin
yang berjalan dengan wang sedikit
bukan sikaya yang berjalan dengan kad kredit
jauh dari lorong-lorong sempit

Aku juga sedar itu perkara biasa
di mana-mana
orang miskin membantai orang miskin
sedang orang kaya bersantai dengan yakin.

Tapi wajah mangsaku
serupa benar dengan aruah ibu
yang suatu ketika dulu
menangis memangku tubuh adikku
yang terbujur kaku
si kecil itu demam berhari-hari
menangis tidak berhenti henti
ibu mendokongnya ke sana ke mari
menjelum kepalanya dengan daun melur
kerana tiada wang untuk dibawa ke doktor.

Menatap wajahnya
dinding perasaan yang dikeraskan oleh kemiskinan
runtuh juga diterjah kenangan
pagi tadi mahkamah tergamam
bila seorang peragut yang bengis
tiba tiba menangis
ZURINAH HASSAN

REALITI
Maksud sajak ini jelas iaitu tentang seorang peragut. Bertolak dari kejadian ragut yang menjadi-jadi pada masa sekarang. Kita terbaca di akhbar tentang kejadian ragut. Saya membaca tentang seorang wanita mangsa ragut yang cedera malah ada yang meninggal dunia. Masyarakat sangat marah kepada peragut.

Ada juga orang bercakap di sana sini bahawa kejadian ragut berlaku akibat kemorosotan ekonomi. Anak-anak muda berkeliaran tanpa pekerjaan. Bagaimana mereka boleh hidup selain mencuri dan meragut. Ada yang menyalahkan pemimpin yang rasuah, melenyapkan duit rakyat dan tidak menguruskan negara dengan betul.

PEMIKIRAN
Ingin mengajak pembaca berfikir tentang keadaan ekonomi negara, mengajak pemimpin agar insaf dan memperbaiki keadaan.

IMAGINASI
Unsur imaginasi dalam sajak ini khusus bertujuan membangkitkan emosi. Saya cipta watak seorang peragut dan timbulkan watak-watak seperti mangsa, ibu peragut dan anak mangsa yang demam.

EMOSI
Emosi dibangkitkan melalui kenangan peragut terhadap ibunya yang terlalu sedih bila adiknya meninggal dunia setelah demam berhari-hari sedangkan ibu tidak mempunyai wang untuk membawa adik berjumpa doktor.