PETIKAN KERTASKERJA DR. SUZANA MUHAMMAD (USM)

BAHAWA AKU PERNAH HIDUP: ZURINAH HASSAN SEBAGAI PENTAFSIR WAKTU DAN PERISTIWA

Permainan kata-kata simbolik Zurinah

Citra Manusia Dalam Kumpulan Puisi Salasilah Oleh Zurinah Hassan: Aplikasi Teori Pengkaedahan Melayu

KERONGSANG BERLIAN WAN TEMPAWAN (cerpen)