Buku kumpulan puisi Menghadap ke Pelabuhan/Facing the Harbour