ZURINAH HASSAN IALAH SASTERAWAN NEGARA MALAYSIA

Sunday, January 14, 2007
PERLAMBANGAN ALAM DALAM PUISI-PUISI SABAH
Oleh: Zurinah Hassan
Alam amat penting di dalam proses kreatif seorang penyair. Dari renungan terhadap alam penyair menemui makna kewujudan dan makna kehidupan Misalnya sungai yang mengalir deras mengingatkan kepada perjalanan waktu dan perjalanan usia yang berlalu pantas. Ombak dan gelombang di laut mengingatkan kepada cabaran yang dihadapi di dalam hidup. Pulau yang jauh mengingatkan kepada impian yang tidak mudah dicapai. Maka lahirlah puisi sebagai reaksi atau tafsiran kreatif penyair terhadap alam yang direnungnya. Puisi yang dicipta akan memperlihatkan pandangan hidup dan pemikiran penyair yang dicorakkan oleh agama dan budayanya.