Shooting dokumentari pak sako

PERTEMUAN PENYAIR ASEAN DI KUALA LUMPUR

penyair Wanita MALAYSIA, SINGAPURA, FILIPINA

BERSAMA PELAJAR CHULALONGKORN UNIVERSITY, BANGKOK

DEKLAMASI PUISI ASEAN

PEMAIN MONOLOG ASEAN: Zefri Ariff Brunei

PANTUN MAKUM