ZURINAH HASSAN IALAH SASTERAWAN NEGARA MALAYSIA

Monday, January 18, 2016

MARI MENDENDANG SYAIRPATAH LAGU/JEDA/PEMENGGALAN SEBUTAN.

Patah lagu ialah tempat seorang pembaca SYAIR memenggal barisnya, yang juga disebut jeda. Hal ini masuk dalam bahagian intonasi. Intonasi ini amat penting di dalam penyampaian mesej.


Sebagai sebuah karya sastera, aspek penyampaian makna, maksud atau mesej karya sangat penting.Melagukan syair adalah satu cara untuk menyampaikan sebuah karya kepada khalayak. Jika mesej ini tidak sampai,maka pembacaan itu dianggap gagal.


Cuba baca syair di bawah dengan lagu Selendang Delima.Lagu Selendang Delima lebih popular kalau dibandingkan dengan yang lain. Sebab utama ialah lagu ini mudah dikenali dan mudah diasingkan daripada lagu yang lain. Lagu narasi dan Dan DAN dan Setia tidak jauh berbeza dan jika tersilap pembawaannya akan mudah terjadi campur aduk di antara kaduanya.

Pesan patik pada Tuanku
Ini unjukkan pada Raden Inu
Kartabangsa menenentang belas dan pilu
Bagai dihiris dengan sembilu


Bila dibaca dengan lagu Selendang Delima, maka ia akan menjadi spt di bawah

Pe/san/ pa/tikkkkkk// pa/daaa/ tuan/kuuuuu// (8 sukukata).
I/niii/ un/juk/kannnnn// pa/da/ Raaaa/den /I/nuuuu (11 sukukata)
Kar/ta/bang/sa/ me/nen/tanggggg// be/lasss/ dan/ pi/luuu (13)
Ba/gai/ di/hiii/risss// de/ngannn/ sem/bi/luuu (10)


Biasanya jeda berlaku pada akhir perkataan yang kedua. Hal ini adalah mudah dilakukan untuk baris yang mempunyai lapan sukukata. Pe/san/ pa/tikkkkkk// pa/daaa/ tuan/kuuuuu// (8 sukukata).

Pada baris pertama tiada masalah. Perkataan dipenggal pada sukukata ke empat. Masalah timbul pada baris yang mempunyai lebih drpd 8 sukukata. Baris kedua mengandungi 11 sukukata. Pemenggalan dilakukan selepas kata kedua iaitu sukukata ke empat. Selepas itu tempo dipercepatkan untuk menghabiskan 6 sukukata lagi.


Masalah lebih besar ditemui pada baris ketiga: Kartabangsa menentang. Dua perkataan ini mengandungi 7 sukukata yang mesti dibaca sekali agar dapat menyampaikan maksud dan tidak janggal. Kartabangsa ialah nama orang dan tidak boleh dipenggal. Yang kedua ialah perbuatan yang dilakukan oleh Kartabangsa iaitu menentang. Ini juga perlu dihabiskan. Dengan itu pembaca syair harus pandai mengejar agar dapat menyebut 7 sukukata sebelum berjeda.

Hal ini menunjukkan seorang pembaca syair mesti meneliti teksnya terlebih dahulu sebelum menghadap penonton.

Bandingkan baris-baris ini:
1-Dengarlah tuan ayahnda berperi
2-Dengarlah tuan tuan suatu peri


Walaupun pembacaan syair biasanya dipenggal pada akhir perkataan kedua
.( Dengarlah tuan//ayahnda berperi)

Tetapi hal yang sama tidak boleh dilakukan pada contoh kedua di atas. Pemenggalan mesti dilakukan pada akhir perkataan yang ketiga. Dengarlah tuan tuan// suatu peri


Rangkap syair di atas adalah petikan drpd kisah pembunuhan Angerani. Ia membawa maklumat yang menyedihkan, menggambarkan suasana sedih pilu ketika Anggerani hendak dibunuh. Pembaca harus membangkitkan kesedihan dan kerinduan Angerani kepada suaminya Raden Menteri. Suasana sedih (melankolik) dibina dengan memanjangkan getaran dan alunan melodi supaya kedengaran mendayu-dayu.

Di dalam pertandingan, anda akan diberikan satu teks yang mungkin mengandungi lima atau enam rangkap dari sesebuah cerita. Seeloknya anda bacalah syair berkenaan sepenuhnya supaya dapat memahami dan menghayati cerita yang sebenar.SELAMAT MENCUBA


Saya bersyair di Delhi, India. Hahaha ramai juga peminat.Sunday, January 10, 2016Petikan kertas kerja Seminar Sebahtera, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 27.10.2015. kertas ditulis bersama Dr. Tg.Intan Marlina Tengku Mohd Ali dan Dr. Madiawati Mamat @ Mustaffa

 Lirik lagu ialah susunan kata-kata yang disesuaikan pada sebuah melodi atau lagu. Lirik lagu memainkan peranan yang besar dalam kehidupan manusia. Secara sedar atau tidak, lagu akan cepat dihayati dalam jiwa setiap pendengarnya, malahan turut menyumbang ke arah pembentukan minda sesuatu bangsa.  Walau bagaimanapun ada segelintir masyarakat berpendapat bahawa lagu-lagu kontemporari tidak mempunyai nilai estetika yang tinggi kepada para pendengar.  Lagu tersebut sekadar menjadi halwa telinga sahaja dan bersifat sementara.  Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990: 528), mendefinisikan lirik lagu sebagai karya puisi yang dinyanyikan. Lagu atau seni nyanyian memerlukan media bahasa untuk menyampaikan idea dan gagasan.  Perbincangan dalam kertas kerja ini tertumpu kepada Lirik Lagu sebagai karya kreatif yang memiliki nilai puisi dianalisis dari sudut penggunaan idea dan gagasan dan daripada susunan bahasanya.  Lirik yang baik haruslah ada unsur positif, mempunyai unsur emosi dan menyampaikan pemikiran yang memberi sesuatu kesedaran kepada masyarakat atau mengajak ke arah kebaikan. Seperti dalam puisi, bahasa dalam sebuah lirik yang baik juga bertujuan memberi kesan dan suasana emotif tertentu untuk mempengaruhi perasaan dan fikiran penikmat lagu tersebut.  Seperti puisi, bahasa dalam lirik lagu juga mengekspressi pemikiran dan perasaan, memiliki unsur-unsur berupa emosi, imaginasi, idea, nada, irama, kata-kata yang membawa kesan kepada pancaindera.  Penggunaan struktur puisi dilihat pada strukturnya sama ada mengambil untuk puisi Melayu moden atau puisi Melayu tradisional, misalnya menggunakan rima syair, iaitu “a a a a” dan rima pantun “a b a b”. Seorang penulis lirik seperti seorang penyair akan meringkas dan memadatkan maknanya dengan memilih diksi yang terbaik, ekonomi dan tidak membazir. Penulis lirik juga menggunakan gaya bahasa puitis termasuk metafora atau perlambangan, aliterasi, asonansi, personifikasi dan hiperbola. Akan diperhatikan juga penggunaan unsur alam sebagai simbolisme dan peranan alam dalam membangkitkan emosi. Kesimpulannya, unsur-unsur puisi memainkan peranan penting dalam sesebuah lagu terutama dalam pemilihan diksi terbaik, puitis dan harmoni.

Sering kita mendengar lagu-lagu yang menyebut atau menggambarkan alam seperti laut dan pantai, gunung-ganang, bukit-bukau, padang hijau, sungai mengalir,  ataubunga berkembang. Di samping itu terdapat unsur waktu dan cuaca seperti siang dan malam, pagi dan petang, atau panas dan hujan.Hal ini adalah kesinambungan dari lagu Melayu asli yang sebahagian besarnya merupakan pantun pantun yang sangat kaya dengan unsur alam.Penggunaan ini diteruskan dalam sebahagian lirik kontemporari. Elemen alam membina suasana dan emosi yang sesuai dengan makna. pemikirandalam lirik lagu. Nilai estetika tercapai melalui perlukisan perlambangan dan penyampaian pemikiran yang jitu dan memberi manfaat kepada pendengar menepati nilai sastera yang indah dan berfaedah.

Penggunaan alam sebagai latarbelakang atau sebagai perlambangan dapat  membangkitkan suasana yang sesuai dengan peristiwa yang digambarkan, misalnya hujan turun ketika terjadi sesuatu peristiwa yang menyedihkan. Hujan dikaitkan dengan tangisan, seolah-olah seluruh alam turut sama berduka dan bersimpati, seperti lagu nyanyian Sudirman:  “Hujan yang turun bagaikan airmata/bertambah sedih bertambah pilu”.

Penggunaan perlambangan dapat dilihat dalam beberapa buah lirik lagu seperti dalam berikut:
Menaruh Harapan.
(Penulis Lirik: Habsah Hassan)

Sepanjang perjalanan ini
Lembah dan lurah kulewati
Ketenangan yang kucari
Belum kutemui
Menghimpun doa bertahun
Mencari pepohon yang rimbun
Bertemu dahan yang rapuh
Tempat kuberteduh
Dulu aku sendiri
Kini aku sendiri
Hadapi hidup ini
Susah senang diriku
Tiada tempat kumengadu
Seperti burung kepatahan sayap
Di hati kecil ku menaruh harapan
Selagi hidup belum sudah
Aku akan terus melangkah
Kuyakin rahmat buatku
Di hadapan menunggu.

Lirik “Menaruh Harapan” menggambarkan perjalanan seseorang yang bersendirian mencari ketenangan dan kebahagiaan yang dikatakan belum ditemui. Perjalanan ditempuh dengan tabah tanpa rasa putus asa.Lirik ini menggunakan perlambangan dari unsur tumbuh tumbuhan. Mencari kasih sayang diumpamakan sebagai mencari pepohon rimbun. Kegagalan untuk menemui apa yang dicari disifatkan sebagai bertemu “dahan yang rapuh”. Penggunaan pepohon yang rimbun untuk kedamaian dan kasih sayang sering ditemui di dalam puisi, malah dalamal-Quran jugamenggunakan pohon subur dan rimbun sebagai misal perbandingan bagi kasih sayang Allah sepertimana maksud ayat: “Dan sebagai bukti untuk mereka ialah bumi yang tandus Kami hidupkan dan Kami keluarkan daripadanya biji-bijian”. (Surah Yaasiin, ayat 33-35).Di samping itu terdapat banyak contoh puisi yang menggunakan daun-daun hijau sebagai kasih sayang dan dahan yang rapuh untuk maksud kemusnahan. Sebagai contoh ialah sajak “Segalanya Padamu Ibunda” karya  Dharmawijaya. (Puisi Sepanjang Zaman, 1989:243)
              Kau adalah ladang segala kesabaran
Tegak teguh merimbuni pohon ketabahan.
Kau tak rela daun-daun harapan
Gugur luruh menampar genggaman.
                                   
Seterusnya terdapat ungkapan“seperti burung kepatahan sayap”.  Ungkapan ini dilihat daripada maksud yang tersirat menggambarkan ketidakupayaan seseorang dalam melakukan sesuatu tindakan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupannya.  Ini digambarkan melalui simbol “burung”yang kepatahan sayap.  Burung yang sebelum ini bebas terbang ke mana-mana sahaja tidak dapat bergerak dan melakukan apa-apa disebabkan sayapnya yang patah.  Gambaran ini merupakan simile jika dilihat dari sudut gaya bahasa perbandingan.

Nilai estetika lirik ini juga terdapat pada pemikiran yang diajukan bahawa seseorang mesti terus melangkah tanpa rasa putus asa. “Aku akan terus melangkah” menyatakan peribadi yang tabah berikhtiar dengan penuh harapankerana yakin bahawa Allah tidak akan mensia-siakan ikhtiar dan doa hamba-Nya. Ketabahan dan keyakinan ini adalah selaras dengan ajaran Islam bahawa setiap manusia wajib berikhtiar dan tidak berputus asa daripada rahmat Allah, menepati maksud ayat ‘janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah”(Surah Yusuf, ayat 12).

Dedaun Masa
(Penulis Lirik: M.Nasir)

Dedaun masa
Berguguran satu satu
Lambang hidup insan
Meniti rangkaian
perjuangan
pahit getir kehampaan

Tapi itu hanyalah ujian
Esok kan datang kedamaian
Dan sinar mentari
menyerlah hidupmu
Tabahkan hati mu
Oh insan

Dedaun masa
Berguguran satu satu
Lambang hidup insan
Meniti rangkaian
perjuangan
untuk hidup bahagia.


Sebuah lagi lagu yang menggunakan perlambangan dari unsur tumbuhan ialah “Dedaun Masa” (lirik oleh M.Nasir). Tajuk lagu adalah metafora Dedaun Masa. Penulis lirik menggunakan daun bagi menggambarkan masa atau hari hari yang dihadapi oleh setiap manusia. Daun  menghadap tiupan angin dan akan gugur ke bumi. Tiupan angin adalah cabaran yang dihadapi manusia yang dirumuskan sebagai “meniti rangkaian perjuangan”. Daun daun akan gugur begitu juga umur manusia akan semakin berkurangan. Dari segi pemikiran, lirik ini mengutarakan bahawa setiap kehidupan itu adalah perjuangan dan menyarankan tiap insan harus gigih menghadapinya.Saranan yang sama dibawa oleh lirik “Menaruh Harapan”.
           
Sebuah lagi lirik yang padat dengan gambaran alam ialah Aku Hanya Pendatangoleh Habsah Hassan mengisahkan harapan dan cinta yang hilang.  Walaupun lagu ini bertemakan percintaan, tetapi penggunaan unsur-unsur perlambangan seperti unsur tumbuhandan sungai yang mengalir merupakan perlambangan terhadap harapan dalam percintaan yang tidak pernah padam.

Aku hanya Pendatang’
(Penulis Lirik: Habsah Hassan)

Aku bagai seorang pendatang
Ke sempadan yang mengasingkan
Sedang dulu di sini aku bermesra denganmu

Kedatangan tiada sambutan
Dan senyuman tiada balasan
Langkah kaki sampai di sini terhenti

(korus )
Ku mencari
Kembali pohon hijau nan rendang
Di situlah kita berteduh
Dan sungainya
Bertali arus air mengalir
Bagai takkan berakhir
Dijadikan perlambangan
Tanda setianya percintaan
Dua insan

Perjalanan di tanah gersang
Tanpa sungai dan pohon rendang
Kau dan aku demikian diibaratkan

Unsur alam digunakan bagi membuat perbandingan antara masa bercinta dan masa berputus cinta. Waktu bercinta adalah daerah yang dipenuhi pohon pohon hijau yang rendang dengan sungai mengalir menandakan kesuburan. Akhirnya apabila perasaan cinta telah berubah daerah yang sama menjadi “tanah gersang tanpa sungai dan pohon rendang”.

Selain tumbuh tumbuhan, penulis lirik juga menggunakan perlambangan dari unsur waktu, peredaran hari (pagi, petang, malam, siang), cuaca (panas, hujan, mendung) peredaran musim (panas sejuk gugur dan musim bunga). Penggunaan ini dapat dilihat jelas dalam lirik Isabela nyanyian kumpulan Search. Penulis lirik dikenali sebagai Bob.

Isabela
(Penulis Lirik: Bob)
Isabella adalah
Kisah cinta dua dunia
Mengapa kita berjumpa
Namun akhirnya terpisah
Siang jadi hilang
Ditelan kegelapan malam
Alam yang terpisah
Melenyapkan sebuah kisah…
Terbayang lambaiannya
Salju terbakar kehangatan
Dunia di penuhi
Warna berseri bunga cinta
Kita yang terlena
Hingga musim berubah
Mentari menyepi
Bernyalalah api cinta
Dia Isabella
Lambang cinta yang lara
Terpisah kerana
Adat yang berbeda
Cinta gugur bersama
Daun daun kekeringan…
Haluan hidupku
Terpisah dengan Isabella
Tapi aku terpaksa
Demi cintaku Isabella
Moga dibukakan
Pintu hatimu untukku
Akan terbentang jalan
Andainya kau setia
Oh! Isabella….
Perlambangan yang dominan dalam lirik ini merupakanunsur peredaran hari dan perubahan musim yang memberi kesan visual dan deria rasa seperti sejuk dan panas.Isabella adalah lirik naratif iaitu lirik yang mengandungi cerita. Cerita yang dikisahkan ialah pertemuan dan percintaan dua insan dari duniayang dikatakan mempunyai “adat yang berbeda”. Pertemuan yang indah digambarkan sebagai “dunia berseri bunga cinta”.  Kehangatan perasaan dimunculkan melalui gambaran yang menimbulkan deria rasa iaitu “salju terbakar kehangatan” yang juga merupakan satu hiperbola.  Perbezaan adat itu telah memisahkan mereka. Kesedihan dan perasaan kehilangan itu diumpamakan seperti “Siang jadi hilang/Ditelan kegelapan malam”.  Tenggelam dalam keasyikan bercinta adalah seperti  “terlenahingga musim berubah”.  Perasaan cinta mengatasi segalanya sehingga mengatasi sinar matahari itu sendiri. “mentari menyepi bernyalalah api cinta”.Apabila cinta menjadi lara kerana perpisahan yang diakibatkan oleh “adat yang berbeda” keadaan ini digambarkan sebagai cinta “gugurbersama daun daun kekeringan”.

Lirik lagu Isabela ini dipilih untuk analisis bukan sahaja kerana unsur alam yang digunakan tetapi dikemukakan sebagai contoh sebuah lirik lagu yang mengalami gangguan dari segi plot dan penceritaan. Perjalanan cerita agak mengelirukan. Kisah dimulakan dengan pertemuan dengan seseorang yang bernama Isabella, pertemuan membungakan cinta dan mereka terpaksa berpisah kerana adat yang berbeza. Tetapi setelah dikatakan terjadi perpisahan terdapat pula baris-baris yang mengandungi harapan ”moga dibukakan pintu hatimu untukku” dan ”akan terbentang jalan kiranya kau setia”. Penceritaan terganggu. Selepas menggambarkan perpisahan, lirik menyatakan harapan semoga ”dibukakan pintu hati untukku” dan , seolah-olah cinta itu belum terjadi.
Lagu Senandung Anak Laut adalah contoh yang baik perbezaan antara penulisan kreatif dan penulisan deskriptif. Dalam bentuk tulisan deskriptif, hal ini merupakan sebuah berita mengenai ribut yang berlaku di Laut China Selatan dan seorang nelayan telah hilang.  Namun dalam bentuk penulisan kreatif, iaitu lirik lagu, peristiwa itu diekspressidengan memasukkan gambaran suasana alam. Suasana yang alam yang digunakan ini menceritakan keadaan hidup nelayan yang daif dan berfungsi untuk membina perasaan yang intensif.  .

Lagu dimulakan dengan gambaran seorang nelayan dalam sebuah biduk di laut China Selatan.  Burung camar hinggap di jejarinya yang dikatakan sedang bermimpi.Bermimpi juga berkait dengan  tertidur, keletihan memberi gambaran nelayan sudah berhari-hari berada di laut. Mimpi juga dikaitkan dengan harapan nelayan tentang untung nasibnya. Mimpinya  adalah  tentang duyung, satu unsur fantasi dan tentang untung, satu unsur realiti kehidupan yang dihadapi Bermimpi tentang untung nasib dipadankan dengan biduk yang hanyut satu keadaan yang sering dikaitkan dengan untung yang akan timbul atau tenggelam. Keadaan alam seterusnya ialah langit yang mendung dan laut yang bergoncang bererti ribut telah turun.Dan yang bergoncang adalah biduk dan kehidupan nelayan.Nelayan tidak dapat mengawal biduk lalu dikatakan “biduk sesat haluan”.  Nelayan hanya dapat berserah dan bertawakal dan dia tidak dapat berbuat apa apa kerana Sang mentari terlindung pantai tak kelihatan. Dari sinilagu ini beralih menceritakan  seorang ibu sedang menyusu bayi yang kehausan dalam pondok kecil beratap rumbia. Segala galanya menekankan kepada kedaan kemiskinan hidup dan harapan untuk anak yang sedang menangis. Baris “Ufuk timur hilang dari pandangan”  adalahgambaran alam yang menutup segala harapan.

Burung camar hinggap di jejari 
Seorang nelayan sedang bermimpi
 
Mimpi tentang duyung mimpi tentang untung
 
Biduk hanyut dibawa ombak Laut China Selatan
 

Dalam mimpi berkata sang duyung
 
Wahai nelayan kau anak laut
 
Disini tempatmu disini rezekimu
 
Pengorbanan yang kau lakukan ada balasannya
 

Mega mendung laut pun bergoncang
 
Nelayan tersentak biduk sesat haluan
 
Sang mentari terlindung pantai tak kelihatan
 
Tawakal jalan akhirnya
 

Dalam pondok kecil beratap rumbia
 
Seorang ibu memandang hari muka
 
Sambil dia menyusukan bayi yang kehausan
 
Ufuk timur hilang dari pandangan
 

Wahai anak yang sedang menangis
 
Mungkin kini kau tak mengerti
 
Bila kau dewasa dan pandai nanti
 
Pengorbanan ayahmu sayang jangan kau lupakan

Sebuah lagu yang penuh nasihat dan bernada sinis ialah Akar dan Bumi yang dipopularkan oleh Kumpulan Amok.Pada keseluruhannya lagu ini menempelak golongan-golongan tertantu yang tidak mahu berusaha sendiri dan hidup banyak mempergunakan orang lain. Hal ini adalahberbeza dari golongan bawahan yang berusaha sendiri ,dan mereka akhirnyadapat mengecap kejayaan. Maksud inilah yang mahu disampaikan dengan imej kelapa bali yang akarnya mencengkam bumi.   Hal ini dapat dilihat dalam lirik lagu di bawah:
Tinggi-tinggi kelapa bali
Kental berdiri akar di bumi
Walau bermusim di terik mentari
Tidak sekali lupakan diri
Bila menari dongak ke langit
Langkah mu sumbang salahkan bumi
Silap sendiri tak dipeduli
Terbiar sudah membuta tuli
Baru tengadah menyesal diri
Ikutkan rasa kelak binasa
Kerasnya hati membawa mati
Pentingkan dosa sumpah bertakhta
Megah ilusi mejadi mimpi
Panasnya diri bagai dibakar api
Tinggi-tinggi kelapa bali
Walaupun tinggi kental berdiri
Tidak pernah lupa diri
Tidak pernah megah diri
Mencengkam akar di bumi
Rimbun-rimbun daun dedalu
Tinggi di atas sombongkan diri
Pandang langit lupa bumi
Menumpang menunggu mati

Tinggi-tinggi kelapa bali
Kental berdiri
Akar di bumi
Walau bermusim di terik mentari
Tidak sekali lupakan diri

Oleh yang demikian, jelas memperlihatkan penciptaan lirik lagu kontemporari memperlihatkan usaha untuk menerapkan pemikiran dan falsafah hidup melalui metafora dan perlambangan dari unsur alam seperti tumbuh tumbuhan, peredaran hari dan perubahan musim juga laut dan cuaca.

Kesimpulan
Bentuk atau sturtur lagu yang terikat dengan bentuk puisi seperti pantun atau syair memberikan kesan penyampaian dan irama yang lebih menarik. Susunannya yang teratur dan rentaknya lebih halus. Manakala pemilihan gaya bahasa yang sesuai dapat menyampaikan maksud secara berkesan dan tinggi dengan nilai keindahan yang dapat memberi kesan emosi kepada pendengar. Gabungan pemikiran dan perlambangan yang menggunakan unsur-unsur alam dan tempatan dalam lirik lagu kotemporari pula dapat menghasilkan sebuah karya bukan sahaja dapat diamati dengan mata kasar tetapi lebih daripada itu dapat memberi pelbagai tafsiran yang boleh menjelaskan makna sesebuah lagu.

Lirik-lirik lagu kotemporari yang menggunakan unsur-unsur puisi dalam akan memberi nilai tambah kepada sesebuah lagu. Lirik yang digarap dengan struktur, gaya bahasa puitis dengan makna dan perlambangan puisi yang sesuai dapat “nyawa” atau “kehidupan” kepada sesebuah karya. Lagu-lagu seumpama ini bukan sahaja bersifat kontemporari dalam zamannya tetapi juga diminati sepanjang zaman (evergreen). Lagu-lagu kontemporari perlu menyelitkan penggunaan unsur-unsur puisi bagi menghasilkan sebuah karya yang mempunyai keseimbangan dari segi bentuk, susunan bait-bait kata, pemilihan gaya bahasa dan pemikirannya.  Akhirnya jelas bahawa nsur-unsur puisi memainkan peranan penting dalam sesebuah lagu terutama dalam pemilihan diksi terbaik, puitis dan harmoni agar kekal diminati dan diingati sepanjang zaman.
Bibliografi
Aminudin Mansor, 2011. Sajak-Sajak A. Latif Mohidin: Kajian Estetika. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Aripin Said. 1996. Puisi Warisan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Awang Azman Awang Pawi, 2003. Licentia Poetica Puisi Mutakhir Malaysia. Sarawak: Universiti Malaysia Sarawak.

Harun Mat Piah, 1997.  Puisi Melayu Tradisional.  Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Keraf, Gorys, 2009 (Cetakan ke-19).  Diksi dan Gaya Bahasa.  Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Mawar Safei dan Norida Kamari, 2006.  “Sastera Melayu dan Muzik: Satu Tinjauan Umum”.  Jurnal Beringin, Jilid 2, 123-135.  Kuala Lumpur: Akademi Seni Kebangsaan.

Zurinah Hassan, 2010.  Unsur Alam Dalam Puisi Melayu Moden.  Bangi: Penerbit UKM.

Atar Semi, 1988. Anatomi Sastra. Padang: Angkasa Raya.

Hairul Anwar Harun, 2012.Lirikan Lirik. Kuala Lumpur: Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara.Thursday, January 07, 2016


Buku Puisi Melayu Tradisional, terbitan Pekan Ilmu 2012, dalam proses ulangcetak. 


Penggiat syair Nusantara, Pehin Abdul Ghani (Ibnu Abdeer Rahim), Roslan Madon dan Zurinah Hassan


SENI MENGARANG SYAIR
BERPAKSI TEORI PENGKAEDAHAN MELAYU


Oleh: ZURINAH HASSAN.

Pengenalan:
Syair dan Pantun adalah dua subgenre kesusasteraan Melayu tradisi yang terus  akrab dengan masyarakat hingga ke zaman ini. Bentuk puisi Melayu tradisional ini mudah dikenali oleh khalayak, juga masih dikarang dan disebarkan melalui pelbagai media umpamanya dalam acara acara majlis dan dijadikan senikata lagu. Bentuk bentuk yang lain seperti gurindam, seloka, nazam, lebih lebih lagi kitaah, rubayat, mathnawi, semakin jarang ditulis malah kian sukar dikenali oleh generasi muda. Pantun diterima sebagai ciptaan asli masyarakat Melayu, manakala bentuk bentuk puisi yang lain ini dikatakan muncul daripada pengaruh kesusasteraan asing terutama Arab dan India. Hal ini terjadi apabila tanah leluhur Nusantara ini pada suatu masa dahulu menjadi tempat persinggahan para pedagang dan pengembara yang menunggu munsun beredar dan musim bertukar.  Di samping membawa pelbagai barang dagangan mereka turut membawa adat resam dan bahasa pengucapan, ekspresi seni termasuk puisi. Tidaklah diketahui bagaimana bentuk gurindam, seloka, nazam dan syair yang mula sampai di Nusantara.
            Dari segi pengistilahan dan teknis perkataan syair dipinjam daripada istilah Arab, syi,ir namun kata sepakat dikalangan sarjana telah tercapai bahawa istilah yang dipinjam ini telah dicorak dengan ragam tempatan dengan mengubah suku awal syi kepada sya , lalu menjadi syair. Syair telah menarik perhatian Sarjana dan pengkaji seperti A. Teeuw (1966), Winstedt (1967:186), Hooykaas (1965: 72) Syed Muhammad Naguib al-Attas (1969:178) yang telah mengulas dengan panjang lebar struktur dan asal usul syair Melayu. Tulisan ini juga tidak bertujuan mengulas perselisihan pendapat antara para sarjana tempatan dan  sarjana barat tentang perkara tersebut.  
Pada asalnya semua terminologi syair, seloka, gurindam, nazam dan sebagainya  bermaksud puisi iaitu karangan yang berangkap, sama halnya dengan erti puisi dalam Bahasa Melayu atau poetry di dalam Bahasa Inggeris. Namun begitu generasi ke generasi ia melalui perubahan dan istilah istilah tersebut merujuk kepada puisi2 tradisi Melayu yang mempunyai bentuk  dan ciri-ciri tersendiri serta mengambil fungsi yang berlainan di dalam masyarakat Melayu. Perkataan syair  di dalam Bahasa Melayu mendapat pengertian yang khusus iaitu:
·         Mengandungi 4 baris dalam serangkap
·         Dalam satu baris terdapat 4 perkataan dan mengandungi 8-12 sukukata
·         Rima akhir syair adalah a-a-a-a
·         Satu rangkap syair tidak dapat berdiri sendiri sepertimana satu rangkap pantun.
·         Syair tidak mengandungi pembayang maksud seperti pantun

            Seni dan teknik mengarang syair memperlihatkan bahawa ianya berpaksi kepada prinsip-prinsip  Teori Pengkaedahan Melayu. Hal ini dapat dibuktikan melalui analisis  isi dan pemikiran serta gaya penulisan syair. Pada umumnya tradisi mengarang syair Melayu ditandai oleh beberapa ciri penting yang mendasari penciptaan pujangga-pujangga silam yang lahir  di daerah Nusantara, iaitu:.
·         Memulakan syair dengan kalimah bismillah, memuji mensyukuri rahmat Allah
·         Menyatakan tujuan bersyair iaitu sebagai peringatan demi kebaikan
·         Merendah diri dan menyebut diri sebagai dagang yang hina, miskin dan   bermusafir
·         Selalu menyebut nama Allah dan Rasul di dalam isi syair.
·         Menggunakan unsur alam dalam menyampaikan isi sajak.


TEORI PENGKAEDAHAN MELAYU
Teori Pengkaedahan Melayu merupakan sebuah teori yang di kemukakan pada tahun 1989 oleh seorang sarjana tempatan, iaitu Prof Datuk Dr. Hashim Awang. Menurut Hashim Awang (2002:2), teori ini mengandungi rumusan atau formula yang berupa prinsip-prinsip umum tentang karya atau teks sastera dan amalan-amalan yang berkaitan dengan kesusasteraan Melayu di mana pembentukannya adalah bertunjangkan realiti kehidupan dan keagamaan panghasil sastera.
Pendekatan-Pendekatan Dalam Teori Pengkaedahan Melayu
Teori ini terbahagi kepada dua pengkaedahan iaitu Pengkaedahan Alamiah dan Pengkaedahan Agama yang saling berkait antara satu sama lain. Dua pendekatan ini dibahagikan pula kepada tiga pendekatan. Tiga pendekatan yang ada di dalam Pengkaedahan Alamiah adalah Pendekatan Gunaan, Pendekatan Moral dan Pendekatan Firasat. Manakala tiga Pengkaedahan Agama pula ialah Pendekatan Dakwah, Pendekatan Kemasyarakatan dan Pendekatan Seni.
Pengkaedahan Alamiah merujuk kepada pendekatan yang berteraskan corak hidup masyarakat Melayu yang biasanya boleh dianggap sebagai masyarakat yang ‘mesra alam’. Hal ini bermaksud, masyarakat Melayu sering menjadikan alam sebagai sebahagian daripada diri mereka. Hashim Awang menyatakan bahawa, masyarakat Melayu sering menjadikan alam sebagai faktor untuk memberikan mereka pekerjaan, pengalaman, pengajaran dan kebajikan. Manakala, pengkaedahan keagamaan pula menggunakan pendekatan yang berteraskan akidah agama Islam. Maka, corak kehidupan masyarakat saling berhubung dengan pegangan agama mereka yang majoritinya beragama Islam. Mereka menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai panduan.
Pendekatan Firasat
Pendekatan firasat berasaskan kepada tanggapan bahawa sastera adalah suatu kejadian alam yang dirakamkan dan dimanifestasikan dalam pengalaman hidup. Maka, dalam pendekatan ini, karya sastera di kaji untuk mencari dan menghuraikan pengalaman hidup, iaitu berhubung dengan peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh manusia tertentu dan seterusnya. pengalaman tersebut dapat disingkap untuk mengibarat atau memberi ikhtibar kepada pembaca atau khalayak. Pendekatan ini berasaskan kepada tanggapan bahawa sastera adalah satu kejadian alam semesta yang memberikan dan memperkayakan pengalaman hidup sama seperti yang ada dalam pendekatan moral. Kejadian alam yang difokuskan di adalah keinginan dan imaginasi yang melahirkan mimpi. Bagi masyarakat Melayu, mimpi merupakan pengalaman hidup yang menarik dan bermakna dalam kehidupan. Mimpi sering diberikan perhatian untuk mendapatkan pengertian atau makna di sebalik kelahirannya. Maka, sastera perlu dilihat sebagai mempunyai sifat-sifat zahir dan batin atau yang disebut sebagai yang tersurat atau tersirat menjadi alamat untuk mendapatkan makna yang tersirat.
a)    Pendekatan Gunaan
Pendekatan gunaan melihat sastera sebagai objek ciptaan yang sama dengan konsep penciptaan objek-objek lain ciptaan Allah. penciptaan yang dibuat mempunyai sebab, tujuan, dan fungsi yang tersendiri. Menurut Hashim Awang (2002), hasil karya yang dicipta akan diteliti dari sudut kegunaan atau manfaat penghasilannya kepada pembaca atau khalayak, dari aspek ekstrinsik dan intrinsiknya. Jenis atau bentuk kegunaan bergantung kepada pembaca yang menikmati atau mentafsirnya. Dalam hal ini, sastera Melayu, seperti pantun telah mengambil peranan sebagai media pendidikan, alat penawar jiwa, pengungkap perbilangan adat, serta panduan dan tatacara hidup bermasyarakat. Hal ini sama juga seperti objek ciptaan Tuhan, umpamanya sungai yang menjadi sumber air untuk menusia dan segala makhluk Allah. 
b)    Pendekatan Moral
Pendekatan Moral adalah ekoran daripada dasar yang terdapat di dalam pendekatan pertama. Namun, ia bukan sebagai kewujudan memberi kegunaan tetapi kejadian yang bersifat pengalaman hidup. Maka, dalam pendekatan ini, karya sastera dikaji untuk menyingkap dan menyatakan pengalaman hidup, iaitu berhubung dengan peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh manusia-manusia tertentu dan seterusnya. Pendekatan ini dapat dilihat untuk mengibarat atau memberi ikhtibar kepada pembaca tau khalayak.
c)    Pendekatan Dakwah
Pendekatan ini melihat sastera sebagai wadah untuk mempertingkatkan nilai ketakwaan seseorang insan terhadap Allah. Setiap karya yang sastera itu dianggap boleh menyampaikan persoalan-persoalan dan memaparkan sifat-sifat kemuliaan dan ketinggian kekuasaan Allah. Sastera di sini dapat diibaratkan sebagai ‘kitab’ yang dapat membantu insan menganali dengan lebih dekat, sifat dan diri Tuhan sehingga timbulnya pertambahan dan peningkatan rasa kecintaan dan kehormatan insan terhadap-Nya. Maka, karja sastera dilihat sebagai mampu menjelaskan kemurnian dan kelebihan agama Islam. Di samping itu, karya sastera juga dikatakan boleh memaparkan kesucian agama Islam dan menjadi alat mengembang agama Islam.
d)    Pendekatan Masyarakat
Pendekatan ini memberi perhatian kepada aspek isi dan persoalan yang menjadi kebaikan dan keadilan dalam masyarakat seperti yang dituntut oleh agama. Sastera boleh dijadikan objek untuk menguraikan punca kepincangan masyarakat dan permasalahan yang diihadapi oleh masyarakat. Maka, dapat dilihat bahawa kepincangan yang dihadapi dalam masyarakat yang dipaparkan mestilah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup bermasyarakat dan pengukuhan keimanan serta ketaqwaan. Antara isu-isu yang dilihat ialah ketidakadilan, kemungkaran, penipuan, rasuah dan sebagainya. Boleh dikatakan bahawa, segala aspek politik, ekonomi, moral, pemikiran menjadi sebahagian daripada kehidupan masyarakat akan dijadikan subjek utama.
e)    Pendekatan Seni
Pendekatan seni memberi tumpuan kepada unsur keindahan dalam sastera. Keindahan yang dimaksudkan ialah keindahan nilai etika yang sudah pasti pula tidak bertentangan dengan akidah serta ajaran Islam. Keindahan yang demikian sifat dan tuntutannya, menjadi objek penelitian untuk ditemukan dalam sastera menerusi pelbagai aspek atau unsur pembinaannya; bentuk harfiah dan dalamannya, gaya penceritaan, kaedah pendedahan tema dan watak, pemakaian sudut pandangan, atau gaya bahasanya. Apa yang dipentingkan daripada penggunaan pendekatan ini dalam penelitian sastera ialah menemukan segala-galanya untuk kemudiaannya menghasilkan ‘keindahan’ itu kembali, bagi memperkukuhkan tapak-tapak asas yang murni lagi suci,iaitu keimanan, ketakwaan, dan kecintaan kepada Allah
Hashim Awang mengatakan bahawa, karya sastera diukur daripada isi dan penyampaiannya. Isi yang baik adalah isi yang membawa nilai yang baik dan positif yang dapat memberi teladan kepada orang Islam secara khusus dan juga kepada bukan Islam. Daripada perspektif Pendekatan Seni, penyampaian unsur pisitif di dalam sesebuah karya ini tidak semestinya bersifat langsung, ia dapat disampaikan secara halus.
Seni mengarang syair Melayu
            Prinsip prinsip Teori Pengkaedahan Melayu yang bertunjangkan alam dan agama Islam, jelas terlihat di dalam syair-syair yang dikarang oleh pujangga Melayu. Tulisan ini berpandukan beberapa syair tersohor Nusantara. Pilihan ini adalah untuk mengimbangkan penulisan syair yang lama hingga ke penulisan terkini.
1.    Syair Perahu, karangan Hamzah Fansuri, penyair tasawuf agung Melayu di Aceh abad ke 17,
2.    Syair Rakis, karangan Pengiran Md Salleh ditulis  sekitar 1840han, diterbitkan semula oleh Pusat Sejarah Brunei, tahun 1983.),
3.    Syair Asli Rejang Hari,karangan Al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Sa’adu Khairi Waddien , Sultan bagi Negara Brunei Darussalam dengan menggunakan nama Muda Omar Ali Saifuddin
4.    Syair Madah Permata karya Ibnu ‘Abdir- Raheem,  2001, ( edisi kedua 2014)., Dewan Bahasa dan Pustaka, Brunei. 
Memulakan dengan kalimah bismillah dan memuji Allah dan Rasul.
            Pada umumnya Pengarang syair akan bermula dengan  menyebut nama Allah dan berselawat ke atas RasulNya diikuti dengan pengarang menyatakan niat atau tujuannya menulis syair.
Bismillah itu mula karangan
gurindam bayu nama timangan
kisah rencana dagang buangan
nestapa lara di gunung larangan
                        (Syair Rakis rangkap pertama)
kumulakan syair dengan bismillah
sambil bertahmid Alhamdulillah
Mensyukuri rahmat kebesaran Allah.
 Atas nikmatnya yang tidak terjumlah 
                        (Madah Permata: 3)Bermula bismillah syair dicipta.
Mensyukuri Allah maha pencipta
Tuhan pentadbir alam semesta.
Rahmatnya luas merata rata.
              (Madah Permata :2)

Menyatakan tujuan bersyair:
            Sesudah melafazkan Bismillah, seorang pengarang,akan menyatakan tujuan beliau mengarang syair itu. Pengarang akan mengatakan bahawa beliau sedang menulis syair dengan sesuatu tujuan yang biasanya adalah untuk menyampaikan pesan ke arah kebaikan untuk masyarakat, negara,  bangsa dan agama. Ini adalah selaras dengan penciptaan sastera Melayu sebagaimana yang telah  disebutkan di dalam Teori Pengkaedahan Melayu, iaitu sastera dikarang oleh pengarang dengan penuh kesedaran akan peranannya sebagai pengarang,  sepertimana beliau sedar akan kewujudan dan tanggungjawabnya sebagai insan ciptaan Allah. menyatakan bahawa tujuan syair. Permulaan atau rangkap satu Syair Bidasari berbunyi:
Dengarkan tuan suatu riwayat
Raja di desa Negeri Kembayat
Dikarang fakir dijadikan hikayat
Supaya menjadi tamsil-ibarat.

Syair Bidasari (Jamilah Haji Ahmad (ed.) 1989), ialah syair naratif atau syair cerita. Hal ini disedari oleh pengarangnya yang mengatakan bahawa syair tersebut ”dijadikan hikayat”, namun hikayat atau kisah yang terdapat di dalamnya bukanlah untuk hiburan semata-mata. Pengarang  menyatakan bahawa beliau mengarang dengan tujuan menjadikannya  ”tamsil ibarat”, menepati  fungsi sastera sebagaimana diperjelaskan oleh Teori Pengkaedahan Melayu.
Mengarang hikayat dengan niat untuk menjadi teladan atau ibarat adalah selaras dengan prinsip teori yang melihat karya sastera sebagai sumber contoh teladan dan pengibaratan yang dapat membawa kebaikan kepada kehidupan manusia. Hal ini terbentuk oleh tujuan yang dinyatakan di dalam Al-Quran “Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat keterangan yang menjelaskan (hukum-hukum suruh dan tegah) dan contoh teladan (mengenai) kisah-kisah dan berita orang-orang yang telah lalu sebelum kamu, serta nasihat pengajaran bagi orang-orang yang (mahu)bertaqwa” (Surah An-Nur, ayat 34 ).
            Hamzah Fansuri Pengarang Syair Perahu juga menyatakan bahawa tujuan menulis syair ialah untuk “membetuli jalan tempat berpindah”. Dengan ini pengarang memberi peringatan kepada pembaca yang mungkin tergelincir atau  alpa, dalam kehidupan dunia yang penuh pancaroba ini.  
Inilah gerangan suatu madah
Mengarang syair terlalu indah
Membetuli jalan tempat berpindah
Di sanalah iktikad diperbetuli sudah.

Kesedaran ini turut dilihat pada Muda Omar Ali Saifuddien yang menyatakan bahawa tujuan mengarang syair adalah untuk menyampaikan pesanan kepada anakndanya supaya mengenang jasa orang orang yang telah berbuat kebajikan.
Anaknda tuan mahkota Hassan
Kepada anaknda ayahnda berpesan
Hendaknya dikenang jasa berkesan
Pada mengingatkannya janganlah bosan.
         (Syair Asli Rajang Hari: rangkap 91).

Ibnu Abdir Raheem menyatakan bahawa tujuan menulis syair ialah untuk direnung dan difikirkan
Syair bernama madah permata.
Kukarang untuk anakku tercinta
Sebagai bingkisan mutiara kata.
Menjadi penyuluh di gelap gelita
                     (Madah Permata: 3).

            Memulakan syair dengan lafaz Bismillah diikuti dengan menyatakan dengan jelas tujuan bersyair adalah teknik mengarang yang berpaksikan Teori Pengkaedahan Melayu. Melafazkan nama Allah menandakan bahawa penyair Melayu menulis dengan niat bahawa setiap sesuatu yang dibuat mestilah kerana Allah. Melafazkan tujuan menulis  boleh disamakan dengan menzahirkan dan meneguhkan niat di dalam melakukan ibadat. Mengikut Hashim Awang, “lazimnya pengarang Melayu memulakan penulisan dengan memuji kebesaran dan kekuasaan Allah, dikuti dengan ucapan salawat kepada Nabi Muhammad saw. dan kemudiannya dijelaskan niat dan tujuan murninya menghasilkan karya. Selepas itu barulah penulisan teks, atau penulisan karya sebenar terlaksana". (Hashim Awang,1993)
            Hal ini juga membuktikan bahawa Pengarang Melayu sentiasa berpegang kepada pada hakikat bahawa  Allah mencipta sesuatu dengan bertujuan, iaitu untuk memberi manfaat kepada manusia. Dan manusia dicipta untuk beribadah kepada Allah menepati ayat yang bermaksud “Tidak kucipta jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepadaku”. Penciptaa syair membuktikan bahawa pemikiran pengarang dibentuk oleh ajaran Islam  bahawa Manusia dicipta dengan tanggungjawab untuk memakmurkan bumi Allah  dan menegakkan kalimah syahadah, iaitu menegakkan syariat Islam. Hal ini sangat lumrah dalam syair Ibnu Abdir Raheem.
Dengan kejadian sempurna dan indah.
Manusia diciptakan membawa risalah
Demi menegakkan kalimah syahadah.
Kalimah tayyibah lailahaillah
                                                              (Madah Permata:5)

Semuanya itu diciptakanAllah.
 Yang maha pengasih lagi pemurah
Supaya manusia mengambil faedah.
Bagi mengukuhkan iman dan akidah.
                                                              ( Madah Permata: 9).

Pengarang syair merendah diri.
            Gaya penulisan syair seterusnya ialah Pengarang memperkenal dan menyebut dirinya  sebagai miskin dan fakir. Dalam masa menulis itu pengarang menggambarkan diri sebagai sedang bermusafir, berdagang atau berkelana.  Kata dagang membawa citra pengembara yang berada di tempat orang, justeru itu tidak berkuasa Ini adalah gaya merendah diri yang digunakan oleh pencipta pantun, sebagaimana yang digambarkan di dalam pantun berikut:
Kajang tuan kajang berlipat
       Kajang saya mengkuang layu
Dagang tuan dagang bertempat
      Dagang saya terbuang lalu

            Pengenalan diri pengarang sebagai pengembara yang tidak berdaya itu tergambar di dalam Syair Rakis:
Namaku Misa Panji Larangan
dari kecil timang-timangan
sudah sekarang buang-buangan
di negeri orang keseorangan.

Di gunung larangan asmara guna
menyamar jadi papa kelana
segenap desa pantai saujana
membawa nasib tiada berguna

 Gambaran rendah diri, berkelana atau bermusafir itu terdapat di dalam ungkapan  buang buangan, membawa nasib tiada berguna, di negeri orang keseorangan, papa kelana,
            Amalan merendah diri menjadi kelaziman pengarang syair tidak kira walaupun pada realitinya Pengarang adalah seorang Sultan yang memiliki kekayaan dan kuasa. Hal ini jelas dilihat dalam Syair Asli Rajang Hari karya Muda Omar Ali Saifuddein, iaitu nama yang digunakan oleh Al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Sa’adu Khairi Waddien , Sultan bagi Negara Brunei Darussalam.
Kadar hanya menyusun sajak.
Dagang nin bukan yang pandai bijak
Hanya mengikutkan dakwat melajak.
Kalam berlari tiada berjejak.
                          (Syair  Asli Rajang Hari: 495)
            Rangkap ini memperlihatkan bagaimana seorang pengarang syair tetap menggambarkan keadaan dirinya sebagai tidak berkuasa dan tidak berdaya walaupun pada realiti kehidupannya adalah seorang yang memiliki kuasa.  Citra ini dibawa oleh dua baris “Dagang nin bukan yang pandai bijak/Hanya mengikutkan dakwat melajak”. Pengarang mengaku dirinya bukan seorang yang bijak.  dan hanya mengharapkan kuasa lain iaitu  kuasa Allah untuk melajakkan kalam atau menggerakkan pemikirannya.  Ini adalah suatu pengakuan terhadap kuasa Allah di dalam menggerakkan ilham yang menjadi pegangan dalam proses kreatif atau kepengarangan Islam
            Citra miskin dan dagang diteruskan oleh Ibnu Abdir Raheem.

Dengarlah anakanda muda jauhari.
Tiada harta yang dapat kuberi
Melalui syair ayahnda berperi.
Sebagai panduan di kemudian hari

PENGGUNAAN UNSUR ALAM SEBAGAI PERLAMBANGAN.
Citra alam menambah nilai estetika di dalam puisi Melayu khasnya puisi Melayu tradisi termasuk syair.  Penggunaan unsur alam berkait rapat dengan  Pendekatan Firasat, Teori Pengkaedahan Melayu, yang menggariskan bahawa penciptaan sastera adalah sebahagian daripada kejadian alam yang mempunyai makna atau maksud, atau berlaku dengan unsur kemisterian yang penemuannya itu hanya dapat dikerjakan melalui proses takbir atau tafsiran. Kemisteriannya itu terdapat dalam bentuk corak atau teknik penyampaiannya, seperti penggunaan bahasa yang berlapis dan pemakaian lambang terutama lambang dari unsur unsur dan objek objek alam dan alamiah, Kemisteriannya itu juga terdapat dalam corak persembahannya, maksudnya karya sastera itu mengandungi makna di sebalik apa yang berlaku. Ini bererti bahawa sastera itu mengandungi dua lapis makna, iaitu lapis makna yang tersurat dan lapis makna yang tersirat. Makna yang pertama adalah jelas, tetapi makna yang kedua memerlukan mata hati, atau pemikiran dan keintelektualan untuk memahaminya. Hal yang pertama itu dipenuhi dengan penanda atau alamat tertentu, yang terkandung dalam pemaparan pengisahan dan maklumat pada hasil karya sastera. Dari lapis yang tersurat ini  akan dapat dicari makna yang tersembunyi. Makna yang tersembunyi itulah yang menjadikan sesuatu hasil karya sastera benar-benar bermutu (Hashim Awang, 2002:5).
            Hal ini dianalisis melalui gaya pengucapan Syair Rakis.
Di gunung larangan asmara guna
menyamar jadi papa kelana
segenap desa pantai saujana
membawa nasib tiada berguna

Membawa nasib untung sendiri
meninggalkan rumah anak isteri
masuk segenap desa dan negeri
seperti orang hendak mencari

Seperti burung lepas tangkapan
terbangnya tiada lagi hinggap hinggapan
bunga dan buah tiada dimakan
daripada bagas kemasygulan

Sebut namaku dagang asmara
tiada tentu desa negara
bercerai dengan sanak saudara
membawa nasib untung ketara

namaku Misa Panji Larangan
dari kecil timang-timangan
sudah sekarang buang-buangan
di negeri orang keseorangan.

            Setelah baris pembukaan “bismillah itu mula karangan”, pengarang Syair Rakis memperkenalkan dirinya dengan nama Gurindam Bayu dan  Dagang Asmara tidak sebagai seorang Pengiran, keluarga diraja dan wakil pemerintah Brunei di Sarawak. Perkataan Bayu dan Dagang memberi gambaran kedudukan yang tidak tetap. Pengarang seterusnya menggambarkan keadaan dirinya yang nestapa, menjadi   dagang buangan yang sedang membawa diri di segenap desa dan pantai yang saujana.
            Syair ini diperindah dengan penggunaan  imej alam seperti gunung,  pantai, dan burung yang sedang terbang.. Terdapat unsur metafora gunung larangan yang membawa maksud suatu tempat yang terpencil dan penuh kesukaran ; pantai saujana memberi gambaran  tempat yang sangat luas  dan perjalanan panjang yang telah ditempuhi untuk  mencari sesuatu. Penyair membuat misalan dirinya seperti  burung yang sedang terbang tetapi tidak hinggap di mana-mana ranting dan tidak singgah untuk mematuk buah dan bunga. Pengarang syair menganggap dirinya sedang merana keseorangan. Gambaran ini adalah tepat untuk menimbulkan suasana cemas seorang yang sedang dalam pelarian atau sedang diburu. Pembaca tertanya-tanya adakah dia telah dianiaya dan disingkir daripada tempatnya yang hak.  Adakah dia sedang diburu oleh musuh sehingga  takut untuk berhenti atau berehat di mana-mana. 
            Terdapat unsur metafora gunung larangan yang membawa maksud suatu tempat yang terpencil dan penuh kesukaran ; pantai saujana memberi gambaran  tempat yang sangat luas  dan perjalanan panjang yang telah ditempuhi untuk  mencari sesuatu. Penyair membuat misalan dirinya seperti  burung yang sedang terbang dan oleh kerana berada di dalam kecemasan,  tidak hinggap di mana-mana ranting dan tidak singgah untuk mematuk buah dan bunga.
            Ibnu Abdir Raheem sebagai penerus tradisi kepenyairan Melayu turut menerapkan unsur alam di dalam syair syairnya.  Terdapat citra alam yang diadun di dalam bentuk perlambangan, metafora, simile dan personifikasi sebagai  perantara bagi membawa makna yang mahu disampaikan. Analisis penggunaan unsur alam dalam syair IAR dibuat berpandukan rangkap rangkap di bawah:
Allah ciptakan bulan dan bintang
siang  dan malam pagi dan petang
Laut yang biru luas terbentang
 bukan sekadar untuk dipandang
                        (Madah Permata: 24).

Allah ciptakan siang dan malam.
Yang satu terang yang satu kelam
Hikmatnya luas amat mendalam
Bukti keagungan khalikul alam.
                       (Madah Permata : 4).

Dua rangkap di atas merujuk kepada kejadian alam khasnya cakerawala, peredaran waktu dan hari, siang dan malam  yang telah diatur oleh Maha Pencipta. IAR menyebut kejadian bulan dan bintang dan laut biru terbentang yang bukan semata-mata untuk dipandang tetapi mesti diperhati dan difikirkan. Kejadian bulan dan bintang juga dijelaskan  di dalam ayat Al-Quran yang bermaksud; ”Dan Ia pula yang mencipta matahari dan bulan serta bintang-bintang semuanya tunduk kepada perintahNya” (Surah Al-A’raf, ayat 54). Mohd. Kamal Hassan, “Seni dan sastera yang dituntut oleh Islam mendapatkan visi hidupnya dan visi keindahannya daripada Al-Quran yang amat nyata memperlihatkan pertemuan yang sempurna antara kebenaran, kebaikan dan keindahan bahasa” (1981: 49).
           Pertukaran malam dan siang adalah ketentuan Allah yang membuktikan kebijaksanaanNya. Pemikiran ini adalah selaras dengan maksud ayat “Bahawa sesungguhnya dalam kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda (kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah) bagi orang-orang yang berakal (Surah Ali-Imran, ayat 190). Peredaran waktu  adalah bukti kesempurnaan ciptaan Allah SWT dan rahmat yang dikurniakanNya. Hal ini diterangkan melalui ayat yang bermaksud, “Dan sebahagian daripada rahmat Allah itu ialah dijadikanNya bagimu malam dan siang, agar kamu dapat beriistirahat dan bekerja mencari rezeki kurniaNya, dan akhirnya agar kamu sekelian suka bersyukur” (Surah al-Qasas, ayat 73).
            Penggunaan unsur alam juga terdapat di dalam bait:
Ingatlah wahai anakanda tersayang.
Payung yang buruk jangan dibuang
Dibawa berjalan di hari benderang.
Kemungkinan hujan menjelang petang.
                                   (Madah Permata:23).
            Pada rangkap ini terdapat simbolisme yang menarik. IAR menggunakan unsur cuaca untuk menerangkan tentang kehidupan manusia yang tidak dapat ditentukan atau diramal kerana segalanya berada di bawah takdir Allah SWT.  Cuaca terang dikaitkan dengan waktu senang sementara hujan menandakan kesukaran.  Keadaan cuaca yang tidak menentu mengingatkan manusia supaya berhati-hati.
Suatu simbolisme yang lumrah di dalam puisi Melayu, ialah laut dan lautan. Simbol laut dan dan perjalanan laut  telah digunakan oleh pemikir Melayu untuk memahami dan menjelaskan konsep-konsep metafizik. Antara pemikir Melayu-Islam yang terkenal dalam mempelopori kaedah pemikiran simbolik ini ialah Hamzah Fansuri, yang menggunakan perahu yang belayar di laut sebagai perjalanan hidup manusia menuju ke akhirat di dalam syair Perahu yang termasyhur itu. 
Wahai muda kenal dirimu
ialah perahu tamsil tubuhmu
tiadalah berapa lama hidupmu
ke akhirat juga kekal diammu.

Hai muda arif budiman
hasilkan kemudi dengan pedoman
alat perahumu jua kerjakan
itulah jalan membetuli insan
 (Syair Perahu , sumber: Harun Mat Piah, 1997:255)
Aplikasi Pendekatan Firasat terhadap syair syair ini memperlihatkan bahawa hidup manusia umpama perjalanan menuju ke suatu pelabuhan yang telah ditentukan. Ibnu Abdir Raheem meneruskan simbolisme ini
Hidup bagaikan suatu pelayaran
 penuh ranjau serta cabaran
jika berani menghadapi kesukaran.
pasti selamat sampai di pangkalan.
                                                (Madah Permata: 27)

            Di sini pengarang menggunakan laut bagi mengibaratkan bahawa hidup di dunia diibaratkan satu pelayaran yang pasti menempuh  ombak, gelombang dan badai. Manusia harus tabah dan sabar disamping meningkatkan ilmu bagi menempuh segala rupa kesukaran. Pada laras yang lebih tinggi laluan ini mengandungi makna tersirat, iaitu kehidupan dunia adalah laluan ke akhirat, iaitu yang dilambangkan oleh IAR sebagai “Sampai di pangkalan”. Aspek ini selaras dengan  ayat Al-Quran yang bermaksud, , “Allah yang memudahkan laut bagi kegunaan kamu supaya kapal-kapal belayar padanya dengan perintah-Nya, dan supaya kamu mencari rezeki dan juga supaya kamu bersyukur (Surah Al-Jaathiyah, ayat 12).
Pandangan yang diutarakan ini dapat dibandingkan dengan pemikir-pemikir Islam yang turut mengumpamakan kehidupan di dunia sebagai satu pelayaran di tengah lautan yang dalam. Syeikh Abdul Qadir Al Jailani berucap di Madrasah al-Ma’murah, 9 Zulkaedah 545 H. “Wahai anakku, dunia ini adalah samudera, dan iman adalah perahunya. Angin haluan adalah ketaatan, sementara pantai itu adalah ibarat akhirat” (2003: 157).Beliau juga mengucapkan:
Waspada dan hati-hatilah kamu terhadap gelombang samudera dunia, kerana tidak sedikit makhluk yang karam di dalamnya. Ia merupakan samudera yang sangat dalam, yang mampu menenggelamkan segala-galanya. Hanya sahaja Allah akan menyelamatkan daripada hempasan gelombang samudera itu  (2003:44).

            Beberapa rangkap syair IAR turut mengandungi perlambangan dari tumbuh tumbuhan. Antara bait yang paling berkesan dan memperlihatkan nilai estetika yang tinggi ialah:
Dunia ini ladangnya akhirat.
Benihnya iman serta syariat
Bunganya takwa serta ibadat.
Buahnya syurga di hari kiamat
                          (Madah Permata:26)

            Rangkap ini mengumpamakan dunia sebagai ladang. Hasil tanaman adalah amalan yang akan diberi ganjaran di hari kemudian. Perlambangan ini memperlihatkan jalur pemikiran yang berakar umbi dan terbentuk oleh Islam.  Menanam pokok atau berladang sering dijadikan simbol berusaha untuk mendapatkan ganjaran di akhirat. Ternyata pemikiran ini dipengaruhi oleh hadis Nabi Muhammad saw yang bermaksud: “Dunia adalah ladang akhirat. Barang siapa menanam kebaikan, maka dia akan memetik hasil keuntungannya. Dan barang siapa menanam keburukan, maka penyesalan adalah hasil yang akan dipetiknya” (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim). Hadis dipetik oleh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam bukunya Al-Fath Ar-Rabbani yang diterjemahkan sebagai Wahyu Agung oleh Muhammad Qodirun Nur (2004:35).
KESIMPULAN:
            Seni mengarang dan tradisi penulisan syair Melayu adalah selaras dengan penciptaan sastera yang digariskan di dalam Teori Pengkaedahan Melayu iaitu sastera yang menjalankan fungsi dedaktik dan menyampaikan pesan ke arah kebaikan. Mengarang syair Melayu adalah proses kreatif yang berpaksikan amalan dalam kehidupan Islam yang menggariskan bahawa setiap perbuatan harus dilakukan dengan tertib, mengikut aturan dan hukum-hukum yang sudah ditetapkan. Teknik penulisan ini mengukuhkan pandangan Hashim Awang bahawa  Pengarang Melayu sentiasa berpegang kepada pada hakikat bahawa  Allah mencipta sesuatu dengan bertujuan, iaitu untuk memberi manfaat kepada manusia. Dan manusia dicipta untuk beribadah kepada Allah menepati ayat yang bermaksud “Tidak kucipta jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepadaku”. Dengan adanya teknik atau keteraturan itu timbullah keindahan seni, atau estetika, dalam penciptaan sastera tersebut. Hal ini adalah bertepatan dengan tuntutan Islam sebagai agama yang mengutamakan keteraturan dan keindahan. Tuntutan ini dijelaskan melalui dua buah hadis nabi yang masing-masing bermaksud bahawa "Tuhan itu indah dan Dia sukakan keindahan" dan " Dari sudut Pendekatan Gunaan sastera dilihat sebagai suatu objek atau benda ciptaan yang sama dengan konsep penciptaan objek-objek lain ciptaan Tuhan. Kejadiannya atau penciptaannya itu mempunyai sebab, hikmah, fungsi tujuan, serta ukuran dan imbangannya.  Sastera/syair dicipta supaya boleh dimanfaatkan oleh manusia sama seperti objek alam yang lain, bertepatan dengan firman Allah yang bermaksud: "Ia menciptakan langit dan bumi dengan ada faedah dan gunanya yang sebenar" (Surah az-Zumar, ayat 5).
            Syair juga berisi  seruan  untuk anggota masyarakat supaya mengerjakan kebaikan, memberi motivasi kepada masyarakat untuk  mempertingkatkan kedudukan dan kemuliaan diri sendiri dan saudara-saudara sebangsa dan seagama.Mengarang syair dijadikan kegiatan berdakwah iaitu kegiatan yang dituntut oleh Islam mematuhi seruan yang terkandung di dalam ayat yang bermaksud  "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah daripada yang mungkar. Dan merekalah umat yang beruntung" (Surah Ali-Imran ayat 104).

RUJUKAN

Aminah Haji Momin, 2009, “Mencarukkan Syair Asli Rajang Hari dari perspektif sastera Islam, Pangsura, Jurnal Pengkajian Dan Penelitian Sastera Asia Tenggara , Januari- Jun 2009.
Ibnu ‘Abdir- Raheem,  2001, ( edisi kedua 2014)., Syair Madah Permata, Dewan Bahasa dan Pustaka, Brunei. 

Pengiran Shahbandar Pengiran Md. Salleh Ibnu Pengiran Sharmayuda, Syair Rakis / kata pengantar  Pehin Orang Kaya Amar Diraja Dato Seri Utama, Awang Haji Mohd. Jamil Al-Sufri bin Begawan Pehin Udana Khatib Dato Seri Paduka Awang Haji Umar, Pusat Sejarah Brunei 1983.
Zurinah Hassan, 2010,  Unsur Alam dalam Puisi Melayu Moden,  Bangi,  Penerbit Ukm,
Zurinah Hassan, 2012, Puisi Melayu Tradisional, Pantun, Syair, Gurindam, Seloka, Kuala Lumpur.  Pekan Ilmu,