Sebuah Balai Polis di Melaka

MENGUTIP CATATAN SILAM